สร้างจนชำนาญ! กุ้ยโจวครองฉายา 'พิพิธภัณฑ์สะพานโลก'

สร้างจนชำนาญ! กุ้ยโจวครองฉายา 'พิพิธภัณฑ์สะพานโลก'
Xinhua Thai
15 สิงหาคม 2564 ( 16:44 )
15
สร้างจนชำนาญ! กุ้ยโจวครองฉายา 'พิพิธภัณฑ์สะพานโลก'

 

กุ้ยโจว, 15 ส.ค. (ซินหัว) -- "กุ้ยโจว" มณฑลไร้ที่ราบทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน สร้างสถิติโลกมากมายด้วยการก่อสร้างสะพานกลางเทือกเขาสูงชัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 20,000 แห่ง

"พิพิธภัณฑ์สะพานโลก" คือสมญานามของกุ้ยโจว ที่ก่อสร้างสะพานจำนวนมาก หลากหลายรูปแบบ และมีเทคโนโลยีสลับซับซ้อน ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

การก่อสร้างสะพานช่วยให้กุ้ยโจวเชื่อมประสานเข้ากับโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง