รีเซต

'จีน-สิงคโปร์' มุ่งมั่นส่งเสริมการก่อสร้าง 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'

'จีน-สิงคโปร์' มุ่งมั่นส่งเสริมการก่อสร้าง 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'
Xinhua
11 สิงหาคม 2566 ( 13:26 )
54
'จีน-สิงคโปร์' มุ่งมั่นส่งเสริมการก่อสร้าง 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'

สิงคโปร์, 11 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (11 ส.ค.) หวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน และกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน พบปะกับวิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายแสดงคำมั่นเดินหน้าส่งเสริมการก่อสร้างตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI)ทั้งสองฝ่ายชื่นชมทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สิงคโปร์ที่ดีในปัจจุบัน พร้อมกับจะใช้โอกาสของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสู่การเป็นหุ้นส่วนคุณภาพสูงรอบด้านที่มุ่งเน้นอนาคต เพื่อเดินหน้าผลักดันการร่วมก่อสร้างแผนริเริ่มฯ ที่มีคุณภาพสูง โดยสอดคล้องกับการชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ของคณะผู้นำสองประเทศจีนและสิงคโปร์จะสานต่อผลสำเร็จของการเชื่อมต่อและความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนของสองประเทศและภูมิภาคยิ่งขึ้น รวมถึงจะเตรียมการสำหรับการประชุมกลไกความร่วมมือทวิภาคีระดับรองนายกรัฐมนตรีที่จะจัดขึ้นในปีนี้ วางแผนความร่วมมือขั้นต่อไป และขยับขยายขอบเขตความร่วมมือใหม่ฝ่ายสิงคโปร์ชื่นชมหลายมาตรการของจีนในช่วงไม่นานนี้ ซึ่งมุ่งอำนวยความสะดวกแก่การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน โดยจีนและสิงคโปร์จะเร่งฟื้นคืนบริการเที่ยวบินตรงระหว่างสองประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออันใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านเศรษฐกิจ การค้า การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆนอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายประเด็นในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยจีนและสิงคโปร์จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงาน ร่วมส่งเสริมผลสำเร็จเชิงบวกของการประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยความร่วมมือในเอเชียตะวันออก ตลอดจนร่วมคุ้มครองสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองระดับภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง