รีเซต

คนส่วนใหญ่เห็นด้วย ดึงกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด

คนส่วนใหญ่เห็นด้วย ดึงกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด
TNN ช่อง16
19 พฤษภาคม 2567 ( 20:16 )
16
คนส่วนใหญ่เห็นด้วย ดึงกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด

โดยประชาชนส่วนใหญ่ 53.74% ระบุกัญชาเป็นยาเสพติดแต่ยังมีประโยชน์ รองลงมา 33.59% ระบุเป็นยาเสพติดที่ไม่มีประโยชน์ใดๆ ตามมาด้วย 11.60 ระบุไม่เป็นยาเสพติด ที่เหลือ 1.07% ยังไม่แน่ใจ


ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ 74.58% คิดว่าการกำหนดนโยบายกัญชาของรัฐบาลนั้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาโรค รองลงมา 19.39% ระบุรัฐบาลไม่ควรออกนโยบายใดๆ เพื่อสนับสนุนกัญชา/ผลิตภัณฑ์กัญชา ตามมาด้วย 10.53% ระบุเพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมาย, 7.40% ระบุเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนทั่วไป, 3.21% ระบุเพื่อสนับสนุนความบันเทิงในสังคม เช่น การเสพกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมาย การมีบุหรี่กัญชา เป็นต้น และ 0.99% ระบุไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


ส่วนการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาหรือนักธุรกิจกัญชาหากนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ 46.95% ระบุไม่ควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใดเลย รองลงมา 35.03% ระบุควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาและนักธุรกิจกัญชา ตามมาด้วย 10.08% ระบุควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาเท่านั้น, 2.06% ระบุควรจ่ายค่าชดเชยให้กับนักธุรกิจกัญชาเท่านั้น และ 5.88% ระบุไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


สำหรับประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา ประชาชนส่วนใหญ่ 68.93% ระบุไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆ เลย รองลงมา 31.07% ระบุเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา เมื่อพิจารณาตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา (จำนวน 407 หน่วยตัวอย่าง) พบว่า ตัวอย่าง 52.58% เคยมีประสบการณ์การใช้กัญชาเพื่อประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม รองลงมา 34.64% ระบุการเสพหรือสูบกัญชา ตามมาด้วย 22.36% ระบุใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค, 15.97% ระบุการปลูกกัญชา และ 0.98% ระบุการแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาในเชิงพาณิชย์ และการค้ากัญชา ในสัดส่วนที่เท่ากัน


ทั้งนี้ นิด้าโพลได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "กัญชาเป็นยาเสพติด?" ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 รายจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง