รีเซต

จี๋หลินจัดสัมมนา 'ทฤษฎีสิทธิมนุษยชน' ถกวิถีสร้างความทันสมัยแบบจีน

จี๋หลินจัดสัมมนา 'ทฤษฎีสิทธิมนุษยชน' ถกวิถีสร้างความทันสมัยแบบจีน
Xinhua
15 ตุลาคม 2566 ( 16:41 )
21
จี๋หลินจัดสัมมนา 'ทฤษฎีสิทธิมนุษยชน' ถกวิถีสร้างความทันสมัยแบบจีน

(แฟ้มภาพซินหัว : คณะผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหัวข้อ "วิถีทางสู่การสร้างความทันสมัยแบบจีน และการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์อย่างเสรีและรอบด้าน" ในนครฉางชุน มณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 14 ต.ค. 2023)

ฉางชุน, 15 ต.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันเสาร์ (14 ต.ค.) นครฉางชุน มณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ได้จัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ "วิถีทางสู่การสร้างความทันสมัยแบบจีน และการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์อย่างเสรีและรอบด้าน" ซึ่งมุ่งเน้นทฤษฎีสิทธิมนุษยชน

รายงานระบุว่าคณะผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการมากกว่า 50 คน ดำเนินการหารือเชิงลึกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนบนวิถีทางสู่การสร้างความทันสมัยแบบจีน ครอบคลุมวิถีทาง แนวปฏิบัติ ระบบองค์ความรู้ และรูปแบบอารยธรรมของสิทธิมนุษยชน

ช่ายลี่ตง รองประธานบริหารมหาวิทยาลัยจี๋หลิน กล่าวว่าวิถีทางสู่การสร้างความทันสมัยแบบจีนได้หลุดพ้นจากการจำกัดควบคุมของลัทธิทุนนิยมตะวันตก มอบแนวทางแบบจีนในการเสริมสร้างการกำกับดูแลสิทธิมนุษยชนทั่วโลก และแนวคิดใหม่แก่ประเทศอื่นๆ ในการสร้างความทันสมัย

บรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ยอมรับเป็นวงกว้างว่าแก่นสำคัญของวิถีทางสู่การสร้างความทันสมัยแบบจีนคือการสร้างความทันสมัยของมนุษย์ โดยมีแรงขับเคลื่อนภายในอยู่ที่การพัฒนาอย่างเสรีและรอบด้านของประชาชน

นอกจากนั้นการให้ความสำคัญกับวิถีทางสู่การสร้างความทันสมัยแบบจีน และการพัฒนาอย่างเสรีและรอบด้านของประชาชน มีนัยสำคัญทางวิชาการและทฤษฎีอย่างมาก และจะส่งเสริมการพัฒนากิจการสิทธิมนุษยชนของจีนเพิ่มขึ้น

อนึ่ง การประชุมครั้งนี้นำโดยสมาคมสิทธิมนุษยชนศึกษาแห่งประเทศจีน และจัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชน และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจี๋หลิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง