รีเซต

วิธีสมัคร "ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ" รองรับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีสมัคร "ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ" รองรับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
TrueID
30 มีนาคม 2566 ( 16:45 )
63.1K
1
วิธีสมัคร "ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ" รองรับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการธงฟ้าประชารัฐ สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆ พ่อค้าแม่ขาย และผู้ประกอบการมินิมาร์ท ร้านค้า เรียกว่าปลดล็อกปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนอย่างสิ้นเชิง เพราะมีโครงการค้ำประกันสินเชื่อประชารัฐ  ที่ บสย. หรือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งกำลังเป็นที่แพร่หลายและบอกต่อแบบปากต่อปากในกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่องรับบัตร EDC และ ถุงเงินประชารัฐของธนาคารกรุงไทย ที่กำลังมองหาเงินกู้ต้นทุนต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มสินค้าในสต็อก รองรับกำลังซื้อจากกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับร้านค้าที่กำลังต้องการเข้าร่วมโครงต้องการทราบเงื่อนไข วิธีการสมัคร มาทางนี้เลย TrueID รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว

 

ร้านธงฟ้าประชารัฐ คืออะไร?

ร้านธงฟ้า หรือ โครงการธงฟ้าประชารัฐ เป็นแนวทางที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งยังเป็นกลไกสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ให้ผู้มีรายได้น้อยนำบัตรมารูดซื้อสินค้าราคาประหยัดซึ่งมีวงเงินในบัตรจำนวน 200-300 บาทต่อเดือน

 

หลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ 

1. เป็นร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าอยู่แล้ว (ร้านค้าปลีกและร้านโชห่วยท้องถิ่น) โดยไม่เป็นสาขาของร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ระดับประเทศ 

2. จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา และสินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม 

3. ทําเลและสถานที่ตั้งร้านค้าที่แน่นอนและอยู่ในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก 

4. ร้านค้าหน่วยรถเคลื่อนที่ ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจํานวนร้านค้าเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 


1. เป้าหมายในระยะแรกภายในปี 2560 จํานวน 20,000 แห่ง โดยให้มีทุกตําบลอย่างน้อยตําบลละ1 แห่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดหา 10,000 แห่ง และร้านค้าของกองทุนหมู่บ้าน 10,000 แห่ง) 

2. พิจารณากําหนดร้านค้าตามพื้นที่ของจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยไว้กับ กรมบัญชีกลาง จํานวน 11.67 ล้านคนทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยประมาณ 600 คน/1 ร้าน 

3. กรณีที่มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่กําหนดในตําบล ชุมชน ให้พิจารณาคัดเลือก ร้านค้าที่มีทําเลใกล้แหล่งชุมชนมากที่สุดก่อน หรือกรณีที่มีร้านค้าที่เหมาะสมสามารถพิจารณาให้ร้านค้าเข้า ร่วมโครงการได้ 


เงื่อนไขการรับสมัคร 


1. ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องกรอกตามแบบฟอร์มที่กรมการค้าภายในกําหนดให้ครบถ้วนชัดเจนโดยระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) 

2. ต้องปิดป้ายสัญลักษณ์ “ธงฟ้าประชารัฐ” ติดหน้าร้านและบริเวณชั้นวางสินค้า 

3. จําหน่ายสินค้าตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ ในราคาไม่เกินกว่าราคาจําหน่ายปลีกที่กําหนดให้ 

4. สามารถเลือกซื้อสินค้าในโครงการได้ตามความต้องการ จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหรือร้านค้าส่ง
ค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 

5. ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ จะต้องติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC โดยธนาคารกรุงไทยหรือธนาคาร
อื่นๆ ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 


สิทธิประโยชน์ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้รับ


1. ร้านค้าสามารถซื้อสินค้ามาจําหน่ายได้ในราคาประหยัดและได้รับการประชาสัมพันธ์จากกระทรวงพาณิชย์

2. มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน 200-300บาท/เดือน/คน 

3. ระยะเวลาการได้รับเงินจากภาครัฐ คือ 3 วันทําการ นับจากวันที่เกิดรายการ 

4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC) แต่มีค่าใช้จ่ายสําหรับระบบเครื่องรูด
บัตรฯ 100 บาท/เดือน โดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของร้านค้าทุกสิ้นเดือน


การรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 


- กรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ 
1. สํานักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า กรมการค้าภายใน ชั้น 5 ห้อง 20509 โทรศัพท์ 02-507-5663-4 โทรสาร 02-547-5389 สมัครทาง E-Mail: Pracharath.bfagmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dit.go.th 

2. กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 1570
หรือ 02-547-5986 โทรสาร 02-547-5957 สมัครทาง E-Mail: bizpromotion.dbdagmail.com
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dbd.go.th 

- ส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง