รีเซต

จีนออกรายงานความก้าวหน้าด้าน 'อุตุนิยมวิทยา' ทั่วโลกในปี 2023

จีนออกรายงานความก้าวหน้าด้าน 'อุตุนิยมวิทยา' ทั่วโลกในปี 2023
Xinhua
27 มีนาคม 2567 ( 21:04 )
16
จีนออกรายงานความก้าวหน้าด้าน 'อุตุนิยมวิทยา' ทั่วโลกในปี 2023

(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่อธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือสังเกตการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาให้นักเรียนในพื้นที่สังเกตการณ์ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นเมืองหรงเฉิง มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน วันที่ 22 มี.ค. 2024)

ปักกิ่ง, 27 มี.ค. (ซินหัว) -- สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีนรายงานว่าจีนได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับแนวโน้มโดยรวมของความคืบหน้าด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกรายงานดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ส่วน 13 บท มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำเร็จด้านอุตุนิยมวิทยาขององค์กรระหว่างประเทศและบางประเทศในปี 2023 พร้อมเปรียบเทียบและวิเคราะห์ระดับการพัฒนาในด้านสำคัญ เช่น การสังเกตการณ์ การพยากรณ์ การบริการ และการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศนอกจากนั้นรายงานดังกล่าวยังกล่าวถึงคุณูปการสำคัญของจีนที่มีต่อการพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาระดับโลก เมื่อนับตั้งแต่กลับเข้าเป็นสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปี 1972ปัจจุบันกลุ่มดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเฟิงอวิ๋นของจีนให้บริการแก่ 129 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก และระบบกระจายเสียงแพร่ภาพผ่านดาวเทียมของสำนักงานฯ ยังครอบคลุมทั่วเอเชีย รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริกาและยุโรปจีนนั้นมีส่วนร่วมในแผนริเริ่มการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อทุกฝ่าย (Early Warnings For All Initiative) ของสหประชาชาติอย่างแข็งขัน ทั้งยังสร้างความก้าวหน้าอย่างมากในการกำหนดและแก้ไขกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ การแบ่งปันข้อมูลทั่วโลก ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีอุตุนิยมวิทยา และการกำกับดูแลด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง