TrueID

อนามัยโลกยังไม่ฟันธงโควิด-19 'โอไมครอน' แพร่เชื้อง่าย-ป่วยหนักขึ้น

อนามัยโลกยังไม่ฟันธงโควิด-19 'โอไมครอน' แพร่เชื้อง่าย-ป่วยหนักขึ้น
Xinhua Thai
30 พฤศจิกายน 2564 ( 11:32 )
13
อนามัยโลกยังไม่ฟันธงโควิด-19 'โอไมครอน' แพร่เชื้อง่าย-ป่วยหนักขึ้น

เจนีวา, 29 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอาทิตย์ (28 พ.ย.) องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่าปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมครอน สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายหรือก่อให้เกิดอาการป่วยหนักมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเดลตาหรือไม่

 

องค์การฯ เผยว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน แพร่กระจายจากคนสู่คนได้กว่าสายพันธุ์อื่นๆ หรือไม่ แม้ยอดผู้มีผลตรวจโรคเป็นบวกพุ่งขึ้นในแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการอุบัติของเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ใหม่นี้ขณะเดียวกันยังไม่มีความชัดเจนว่าเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน จะก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงหรือไม่

แต่ข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าอัตราการรักษาตัวโรงพยาบาลในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุอาจมาจากยอดผู้ติดเชื้อโดยรวมเพิ่มขึ้นองค์การฯ ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าอาการป่วยจากการติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆ เนื่องจากการทำความเข้าใจระดับความรุนแรงของสายพันธุ์โอไมครอนยังต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ปัจจุบันโรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ ทุกสายพันธุ์ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์เดลตา สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงสุด

ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นกุญแจสำคัญอย่างไรก็ดี องค์การฯ ระบุว่าหลักฐานเบื้องต้นบ่งชี้ความเสี่ยงติดเชื้อซ้ำด้วยสายพันธุ์โอไมครอน แต่ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ยังมีอยู่จำกัด ซึ่งคาดว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันและสัปดาห์ส่วนการตรวจโรคโควิด-19 แบบพีซีอาร์ (PCR) ยังคงสามารถตรวจจับสายพันธุ์โอไมครอน และมีการวิจัยเพิ่มเติมว่าสายพันธุ์โอไมครอนจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนและวิธีการรักษาโรคโควิด-19 ที่มีอยู่อย่างไรทั้งนี้

องค์การฯ กำหนดให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์โอไมครอน หรือบี.1.1.529 (B.1.1.529) เป็น "สายพันธุ์ที่น่ากังวล" (VOC) เมื่อวันศุกร์ (26 พ.ย.) ที่ผ่านมา"สายพันธ์ุที่น่ากังวล" บ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งประการหรือมากกว่าในระดับที่มีนัยสำคัญต่อสาธารณสุขโลก ได้แก่ มีศักยภาพการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาที่เป็นอันตราย มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงทางอาการของโรค มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของมาตรการสาธารณสุข-สังคม หรือการวินิจฉัย วัคซีน การรักษาที่มีอยู่องค์การฯ เรียกร้องนานาประเทศขยับขยายการเฝ้าระวังและการตรวจลำดับพันธุกรรมของเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงจัดส่งผลการลำดับพันธุกรรมและคำอธิบายเข้าฐานข้อมูลที่สาธารณชนเข้าถึงได้ และรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ที่น่ากังวลแก่องค์การฯนอกจากนั้นองค์การฯ แนะนำให้มีการลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนและการประเมินในห้องปฏิบัติการ เพื่อความเข้าใจผลกระทบของเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ที่น่ากังวล ต่อการระบาดวิทยาของโรคโควิด-19 ประสิทธิภาพของมาตรการสาธารณสุข-สังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง