รีเซต

จีนจัดประชุม 'ประชาธิปไตย' ระดับนานาชาติ

จีนจัดประชุม 'ประชาธิปไตย' ระดับนานาชาติ
Xinhua
21 มีนาคม 2567 ( 20:06 )
14
จีนจัดประชุม 'ประชาธิปไตย' ระดับนานาชาติ

(แฟ้มภาพซินหัว : หลี่ซูเหล่ย กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และหัวหน้าสำนักสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์สำคัญของการประชุมนานาชาติเพื่อประชาธิปไตย : คุณค่าในฐานะมนุษย์ร่วมกัน ครั้งที่ 3 ในกรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 20 มี.ค. 2024)

ปักกิ่ง, 21 มี.ค. (ซินหัว) -- การประชุมนานาชาติเพื่อประชาธิปไตย : คุณค่าในฐานะมนุษย์ร่วมกัน (International Forum on Democracy: The Shared Human Values) ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของจีน เมื่อวันพุธ (20 มี.ค.) โดยมีหลี่ซูเหล่ย กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และหัวหน้าสำนักสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์สำคัญรายงานระบุว่าแขกจากหลายประเทศ ภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 200 คน ร่วมหารือประเด็นต่างๆ อาทิ "ประชาธิปไตยและการจัดการปกครองสมัยใหม่" "ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมในยุคดิจิทัล" "ปัญญาประดิษฐ์และอนาคตของประชาธิปไตย" และ "ประชาธิปไตยและการจัดการปกครองโลกในโลกหลายขั้ว" โดยพวกเขาเห็นพ้องว่าประชาธิปไตยเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์ และเป็นสิ่งที่พรรคฯ และประชาชนชาวจีนแสวงหาอย่างต่อเนื่องบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กล่าวว่าจีนสร้างสรรค์วิถีทางการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีอัตลักษณ์จีน ซึ่งคุ้มครองสิทธิในประชาธิปไตยของประชาชนชาวจีนมากกว่า 1.4 พันล้านคน และสนับสนุนการเดินหน้าฟื้นฟูชาติจีนในทุกด้านผ่านวิถีทางสู่ความทันสมัยของจีน พร้อมเรียกร้องการเคารพความพยายามแสวงหา พัฒนา และบรรลุความเป็นประชาธิปไตยของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงแสดงการคัดค้านการกระทำที่ทำให้เกิดการแบ่งแยก การแพร่กระจายอคติ และการบั่นทอนสันติภาพในนามของประชาธิปไตยอนึ่ง สำนักสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ และสำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ ซึ่งร่วมจัดโดยสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน ไชน่า มีเดีย กรุ๊ป (CMG) และไชน่า อินเตอร์เนชันแนล คอมมูนิเคชันส์ กรุ๊ป (CICG)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง