รีเซต

เปิดรายละเอียด 'บ้านเคหะสุขประชา' ผุดบ้านเช่าช่วยกลุ่มเปราะบาง เริ่ม 1,500 ต่อเดือน

เปิดรายละเอียด 'บ้านเคหะสุขประชา' ผุดบ้านเช่าช่วยกลุ่มเปราะบาง เริ่ม 1,500 ต่อเดือน
มติชน
10 พฤศจิกายน 2564 ( 18:45 )
57
เปิดรายละเอียด 'บ้านเคหะสุขประชา' ผุดบ้านเช่าช่วยกลุ่มเปราะบาง เริ่ม 1,500 ต่อเดือน

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการ จัดตั้งบริษัท “บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)” (บมจ.เคหะสุขประชา) ในเครือของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอนั้น

 

สำหรับรายละเอียดของเคหะสุขประชา มีดังนี้

 

1.พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย จัดทำโครงการบ้านเช่าฯ จำนวน 100,000 หน่วย
ภายใน 4 ปี (ปี 2565-68) โดยปี 2565-66 ปีละ 30,000 หน่วย
ปี 2567-68 ปีละ 20,000 หน่วย

 

มี 4 รูปแบบที่อยู่อาศัย ครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ

– กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน
– กลุ่มผู้มีสถานะโสด แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน
– กลุ่มครัวเรือนใหม่ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 17.5 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,500 บาทต่อ เดือน
– กลุ่มครอบครัว แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 20 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน

 

ประมาณการรายรับภายใน 4 ปี (ปี 2565-68) 60,000 ล้านบาท

 

2.รับซื้อทรัพย์สินมาบริหารการขาย โดยรับซื้ออาคารคงเหลือ จาก กคช. เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร ประมาณ 18,000 หน่วย ภายใน 2 ปี (ปีละ 9,000 หน่วย) (ปี 2564-66) นำมาบริหารการขาย 4 ปี (ปี 2565จำนวน 7,200 หน่วย ปี 2566 จำนวน 6,000 หน่วย ปี 67 จำนวน 1,800 หน่วย ปี 2568 จำนวน 3,000 หน่วย) ประมาณการมูลค่าการขายรวม 10,890 ล้านบาท

 

3.พัฒนาและบริหารชุมชน โดยจะบริหารชุมชนของโครงการบ้านเช่าฯ และรับจ้างดูแลโครงการตามแผนแม่บทฯ รวมจำนวน 200,000 หน่วย โดยจะคิดค่าดำเนินการพัฒนาธุรกิจร้อยละ 5 ของรายได้ 40,000 บาทต่อครอบครัว ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี

 

4.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (เศรษฐกิจสุขประชา) ในพื้นที่โครงการบ้านเช่า ประมาณ 330 โครงการ อาทิ ตลาดนัดชุมชน ร้านสะดวกซื้อ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี

 

5.บริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา Sunk cost จำนวน 94 แปลง (4,571 ไร่) มูลค่ารวม 12,500 ล้านบาท ประมาณการรายได้พึงรับ 125 ล้านบาทต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง