ฟาร์มโคนมโคราชจัดเต็มป้องโรค 'ลัมปี สกิน' ปศุสัตว์เร่งกระจายวัคซีน 1.8 หมื่นโดส

ฟาร์มโคนมโคราชจัดเต็มป้องโรค 'ลัมปี สกิน' ปศุสัตว์เร่งกระจายวัคซีน 1.8 หมื่นโดส
มติชน
17 มิถุนายน 2564 ( 16:14 )
11
ฟาร์มโคนมโคราชจัดเต็มป้องโรค 'ลัมปี สกิน' ปศุสัตว์เร่งกระจายวัคซีน 1.8 หมื่นโดส

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ล่าสุดรับรายงานพบในพื้นที่ 23 อำเภอ ป่วยสะสม 9,514 ตัว ล้มตาย 191 ตัว ซึ่งมีแนวโน้มขยายวงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 มิย. ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว จำนวน 18,000 โดส อยู่ระหว่างกระจายในพื้นที่ที่ไม่พบการระบาด ขอยืนยันโรคนี้สามารถรักษาหายได้ สามารถนำเนื้อมารับประทานได้และไม่ติดต่อสู่มนุษย์

 

ด้านนายวีรศักดิ์ อนุสนธิวงษ์ เจ้าของฟาร์มสิทธิโชค ผู้ประกอบการเลี้ยงโคนมบนพื้นที่ประมาณ 2 พันไร่ ตั้งอยู่บ้านแหลมทอง หมู่ 3 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา กล่าวถึงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลิมปี สกิน ว่า ฟาร์มได้ดำเนินมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) อย่างจริงจัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคในโคนม เพื่อให้ได้น้ำนมดิบคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังส่งขายทั้งในและต่างประเทศ

 

นายวีรศักดิ์ ระบุว่า ฟาร์มเลี้ยงโคนมกว่า 200 ตัว ด้วยระบบปิด ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่อย่างเด็ดขาด หากประสงค์จะเข้ามาต้องผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างเคร่งครัด ทุกช่วงเย็นสัตวบาลและเจ้าหน้าที่ 20 คน จะดำเนินการสุขาภิบาลสัตว์หรือการเลี้ยงดูโคนมตามหลักวิชาการ เน้นการป้องกันและควบคุมโรคลิมปี สกิน กำจัดแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะ โดยฉีดพ่นหมอกควัน เพิ่มจุดติดตั้งพัดลมระบายอากาศ กำจัดแหล่งน้ำเพาะพันธ์ยุง ล้างทำความสะอาดคอก กางมุ้งให้โคนม ติดไฟไล่แมลง ใช้พืชสมุนไพร ฯลฯ รวมทั้งหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์ เพื่อคัดกรองแยกสัตว์ป่วยออก ล่าสุดยังไม่พบโคนมป่วยแต่อย่างใด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง