รีเซต

ILINK ได้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line มูลค่า 144.76 ลบ.

ILINK ได้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line มูลค่า 144.76 ลบ.
ทันหุ้น
7 ธันวาคม 2566 ( 13:02 )
25
ILINK ได้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line มูลค่า 144.76 ลบ.

#ILINK #ทันหุ้น-บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ ILINK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สถานีไฟฟ้าแรงสูงสีคิ้ว 2(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)-สถานีสีคิ้ว 2) -สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนงานที่ 2 จำนวน 1 งาน 

 

โดยงานดังกล่าวมีมูลค่า 144.76 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการส่งมอบ ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง