สกลนคร ออกประกาศ ให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้ารายงานตัวตรวจโควิด19

สกลนคร ออกประกาศ ให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้ารายงานตัวตรวจโควิด19
มติชน
3 พฤษภาคม 2564 ( 19:12 )
21
สกลนคร ออกประกาศ ให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้ารายงานตัวตรวจโควิด19

วันที่ 3 พ.ค .2564 มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.ลงนามโดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร ให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจากต่างจังหวัด ที่จะเข้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในเขตพื้นที่ จ.สกลนคร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ไปรายงานตัวเข้าพื้นที่ จ.สกลนคร ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี Rapid Test Antigen

 

 

และรับเอกสารรับรองผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในเขตพื้นที่ จ.สกลนคร โดยเอกสารรับรองสามารถใช้รับรองผลได้ จนถึงวันที่ออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนั้นๆ หากสงสัยหรือมีข้อซักกาม โทร. 09 3328 5264 หรือ 0 4271 1258 , 0 4271 3380 ต่อ 1311 , 1312 , 1322 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 

 

ด้าน พลตรี ภัชรพล ศิริรักษ์ ผบ.มทบ. 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา ได้สั่งการให้กำลังพลของหน่วยทุกนาย มีสมุดบันทึก Time line ประจำตัวทุกนาย และจดบันทึกเป็นประจำทุกวัน วางไว้ที่โต๊ะทำงาน เพื่อให้ทราบข้อมูลการเดินทาง กิจกรรม และการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการตรวจข้อมูล รวบรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกำลังพลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ผบ.มทบ.29 มีความห่วงใยกำลังพลและครอบครัว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง