รีเซต

จีนเสริมสร้างบริการกฎหมายสำหรับ 'ทหารผ่านศึก'

จีนเสริมสร้างบริการกฎหมายสำหรับ 'ทหารผ่านศึก'
Xinhua
14 พฤษภาคม 2567 ( 13:21 )
6
จีนเสริมสร้างบริการกฎหมายสำหรับ 'ทหารผ่านศึก'

(แฟ้มภาพซินหัว : ทหารผ่านศึกเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกในเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 30 ก.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 14 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (13 พ.ค.) กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกและกระทรวงยุติธรรมของจีน ร่วมออกชุดแนวปฏิบัติการปรับปรุงการบริการทางกฎหมายสำหรับทหารผ่านศึก ซึ่งมุ่งประสานเครือข่ายการบริการที่ครอบคลุมพื้นที่เมืองและชนบท รวมถึงคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของทหารผ่านศึกผ่านหลักนิติธรรมชุดแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัคร ซึ่งประกอบด้วยทนายความ จ่าศาล และบุคลากรอื่นๆ ที่มีภูมิหลังด้านกฎหมายหรือมีประสบการณ์ทำงานที่คล้ายคลึง โดยมีศูนย์หรือสถานีบริการทหารผ่านศึกเป็นรากฐาน และงานหลักของทีมอาสาสมัคร ได้แก่ ให้คำปรึกษา แก้ไขข้อพิพาท ประชาสัมพันธ์หลักนิติธรรม และช่วยเหลือทางกฎหมายนอกจากนั้นชุดแนวปฏิบัติดังกล่าวยังกล่าวถึงความพยายามช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้งหมดยื่นขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายระดับชาติ ให้บริการทางกฎหมายทางออนไลน์ และรับประกันว่าทหารผ่านศึกที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและชนบทสามารถเข้าถึงการบริการทางกฎหมายเหล่านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง