รีเซต

รวม.แรงงาน โอนARIN171ล้านหุ้น

รวม.แรงงาน โอนARIN171ล้านหุ้น
TNN ช่อง16
16 ตุลาคม 2563 ( 08:37 )
204
รวม.แรงงาน โอนARIN171ล้านหุ้น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นอยู่จำนวน 171.95 ล้านหุ้น หรือ 28.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ได้แจ้งต่อสำนักงานก.ล.ต. รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) 

โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ได้โอนหุ้น ARIN จำนวน 91.98 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 15.3312% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้โอนหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวน 79.96 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 13.327% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) 

ส่งผลให้นายสุชาติ ชมกลิ่น ไม่ได้ถือหุ้น ARIN อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มของนายสุชาติ ยังคงถืออยู่ 159.85 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 26.6416% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยมีนางสาว วิมลจิต อรินทมะพงษ์ ถืออยู่ 130 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 21.666% และ เด็กชาย พลัฎฐ์ ชมกลิ่น ถืออยู่ 29.85 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.9750% 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง