เปลี่ยนรูปแบบ!!สรรพากรเปิดรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านออนไลน์

เปลี่ยนรูปแบบ!!สรรพากรเปิดรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านออนไลน์
TNN ช่อง16
17 กันยายน 2563 ( 17:11 )
68
เปลี่ยนรูปแบบ!!สรรพากรเปิดรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านออนไลน์

วันนี้ (17 ก.ย.63)นางสมหมาย  ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ได้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการกับกรมสรรพากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เช่น การสนับสนุนให้ผู้เสียภาษีทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home การขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีฯ การสร้าง Tax Literacy ให้ความรู้ภาษีผ่านการจัดสัมมนาออนไลน์ เป็นต้น  ซึ่งล่าสุด ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการรับ-ส่งหนังสือระหว่างส่วนราชการ มาเป็นการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) กลาง ในชื่อโดเมน (domain name) saraban@rd.go.th   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ติดต่อราชการกับกรมสรรพากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทำให้การให้บริการผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และประชาชนของส่วนราชการ  สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดการใช้กระดาษ โดยล่าสุดกรมสรรพากรคว้ารางวัล “เลิศรัฐยอดเยี่ยม” แห่งปี 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มอบให้ส่วนราชการที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสารบรรณและอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร โทรศัพท์หมายเลข 0 2272 9390 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง