น้ำโขงเพิ่มระดับขึ้นแต่ยังไม่ถึง 2 เมตร เจ้าท่าเตือนระวังโขดหินและสันดอนทราย

น้ำโขงเพิ่มระดับขึ้นแต่ยังไม่ถึง 2 เมตร เจ้าท่าเตือนระวังโขดหินและสันดอนทราย
มติชน
20 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:33 )
18
น้ำโขงเพิ่มระดับขึ้นแต่ยังไม่ถึง 2 เมตร เจ้าท่าเตือนระวังโขดหินและสันดอนทราย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำโขงในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจังหวัดแรกของประเทศไทย พบว่า วันนี้ปริมาณน้ำโขงได้เพิ่มระดับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึง 2 เมตร โดยยังคงอยู่ระดับ 1.97 เมตร จากเดิมที่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาได้ลดระดับไปเกือบแตะที่ระดับ 1.80 เมตร ทำให้การเตินเรือโดยสารหรือการเดินเรือสินค้าสามารถวิ่งได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังไม่สามารถที่บรรทุกในปริมาณที่มากได้ เพราะอาจทำให้ท้องเรือติดสันดอนทรายหรือโขดหินได้บางจุด

น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย กล่าวว่า ปริมารน้ำที่เพิ่มขึ้นอาจมาจากการที่ทางการจีนเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำมากขึ้น หลังจากที่มีลดปริมาณลงในช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่ยังมีปริมาณที่น้อยซึ่งยังส่งผลกระทบต่อการเดินเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวอยู่ ในปีนี้ความเดือดร้อนไม่มีให้เห็นมากก็เนื่องจากทาวงการจีนยังคงมีการปิดท่าเรือกวนเหล่ย และทางการลาวยังคงมีการปิดประเทศ และท่าเรือหลายแห่ง เพราะสถานการ์โควิด 19 ทำให้เรือสินค้าขนาดใหญ่ไม่มีการเดินเรือ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเจรจาจีนให้มีการปล่อยน้ำในปริมาณที่เหมาะสม แม้จะไม่มีเรือสินค้าจีนวิ่งมาก็ควรปล่อยน้ำให้คนลุ่มน้ำได้ใช้เพราะทางเมียนมายังมีการเดินเรือสินค้าระหว่างประเทศ และมีเรือท้องถิ่นหรือเรือโดยสารที่ต้องวิ่งในแม่น้ำโขงกันอยู่

นายสุรนาท ศิรฺดชค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ได้ออกประกาศสำนักการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ฉบับที่ 1 ปี 2564 เรื่องระมัดระวังการเดินเรือในแม่น้ำโขง ขึ้น โดยมีเนื้อหาเนื้องด้วยการเผ้าระวังและตรวจค่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงปัจจุบัน ของเขต อ.เชียงราย อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย พบว่า ระดับน้ำโขงต่ำกว่า 2 เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินเรือขนส่งสินค้าและเรือโดยสารที่ใช้เส้นทางระหว่างเมืองหลวงพระบาง (สปป.ลาว )เมืองท่าเชียงแสน(ไทย)และเมืองท่ากวนเหล่ย (จีน) ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะน้ำโขงช่วงชายแดนเมียนมา-ลาว ได้แก่ ร่องแสนผี ร่องมองป่าเหลียวและร่องตางอ้อ รวมทั้งให้ระมัดระวังโขดหินตลอดเส้นทางเดินทาง หากมีเหตุด่วนทางน้ำสามารถประสานความช่วยเลหือมาที่ศูนย์ควบคุมระดบบเดินเรือโดยสารและสินค้า สำนังกานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายที่เมหมายเลข 053-160068,053-777460 หรือที่สถานีเรือเชียงแสน หมายเลข 053-651004และตำรวจน้ำเชียงแสนหมายเลข 053-777003 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง