รีเซต

ย้อนคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. ก่อน 'ชัชชาติ' สร้างประวัติศาสตร์ ทุบสถิติสุขุมพันธุ์

ย้อนคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. ก่อน 'ชัชชาติ' สร้างประวัติศาสตร์ ทุบสถิติสุขุมพันธุ์
มติชน
22 พฤษภาคม 2565 ( 22:43 )
68
ย้อนคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. ก่อน 'ชัชชาติ' สร้างประวัติศาสตร์ ทุบสถิติสุขุมพันธุ์

ข่าววันนี้ เวลา 22.10 น. วันที่ 22 พฤษภาคม ภายหลังจาก กทม. ได้เปิดเผยคะแนน หลังนับแล้ว 6,479 หน่วย อยู่ระหว่างนับ 338 คิดเป็นร้อยละจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว 95.04% พบว่าคะแนนของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครในนามอิสระ มีคะแนน 1,312,550 คะแนน ทุบสถิติ ผู้ว่าฯ จากการเลือกตั้งทั้งหมดทุกครั้ง

 

มติชน พาเปิดผลการลงคะแนนการเลือกตั้ง ทั้ง 10 ครั้งที่ผ่านมา ดังนี้

10 สิงหาคม 2518
นายธรรมนูญ เทียนเงิน 99,247 คะแนน

14 พฤศจิกายน 2528
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง 408,237 คะแนน

7 มกราคม 2533
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง 703,672 คะแนน

19 เมษายน 2535
ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 363,668 คะแนน

3 มิถุนายน 2539
ดร.พิจิตต รัตตกุล 768,994 คะแนน

23 กรกฎาคม 2543
นายสมัคร สุนทรเวช 1,016,096 คะแนน

29 สิงหาคม 2547
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 911,441 คะแนน

5 ตุลาคม 2551
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 991,018 คะแนน

11 มกราคม 2552
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 934,602 คะแนน

3 มีนาคม 2556
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 1,256,349 คะแนน

22 พฤษภาคม 2565
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ — 1,312,550 คะแนน (ไม่เป็นทางการ ณ เวลา 22.26 น.)

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง