รีเซต

เหลียวหนิงสร้าง 'ทางด่วนใต้ทะเล' ลอดอ่าวต้าเหลียน

เหลียวหนิงสร้าง 'ทางด่วนใต้ทะเล' ลอดอ่าวต้าเหลียน
Xinhua
30 กันยายน 2565 ( 10:30 )
16
เหลียวหนิงสร้าง 'ทางด่วนใต้ทะเล' ลอดอ่าวต้าเหลียน

ต้าเหลียน, 29 ก.ย. (ซินหัว) -- เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ก่อสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลลอดอ่าวต้าเหลียนสำหรับทางด่วนสายเมืองแบบเดินรถ 2 ทาง ขนาด 6 ช่องจราจร เสร็จสิ้นเมื่อวันพฤหัสบดี (29 ก.ย.) ที่ผ่านมา

 

อุโมงค์ดังกล่าวถือเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลแห่งแรกของพื้นที่ตอนเหนือของจีน ประกอบด้วยท่อ 18 ท่อ ซึ่งแต่ละท่อยาว 180 เมตร และหนักราว 60,000 ตัน โดยทางด่วนในอุโมงค์ ความยาว 5.1 กิโลเมตร มีความเร็วออกแบบอยู่ที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหวังเตี้ยนเหวิน ผู้จัดการโครงการอุโมงค์ข้ามอ่าวต้าเหลียน ระบุว่าการเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายของโครงสร้างเปลี่ยนผ่านจากอุโมงค์ใต้ทะเลสู่เส้นทางบนบกคือส่วนสำคัญของโครงการนี้อนึ่ง อุโมงค์ลอดอ่าวต้าเหลียนจะเปิดใช้งานภายในปีหน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางด่วนสายเหนือ-ใต้ เพื่อบรรเทาความแออัดทางการจราจรในเมืองท่าต้าเหลียน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง