พณ.ยอดจับกุมผู้ค้าทำผิดกฎหมายหน้ากาก-แอลกอฮอล์ เพิ่มเป็น 216 ราย

พณ.ยอดจับกุมผู้ค้าทำผิดกฎหมายหน้ากาก-แอลกอฮอล์ เพิ่มเป็น 216 ราย
มติชน
27 มีนาคม 2563 ( 14:38 )
46
พณ.ยอดจับกุมผู้ค้าทำผิดกฎหมายหน้ากาก-แอลกอฮอล์ เพิ่มเป็น 216 ราย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการจับกุมดำเนินคดีผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จำนวน 6 ราย ทั้งหมดเป็นร้านค้าทั่วไปในต่างจังหวัดได้แก่ จังหวัดเลย 1 ราย ข้อหาขายหน้ากากอนามัยเกินราคาควบคุม จังหวัดจันทบุรี 1 ราย ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคา จังหวัดลำปาง 1 ราย และจังหวัดชัยภูมิ 1 ราย เป็นการกระทำความผิดข้อหาขายหน้ากากอนามัยแพงเกินสมควร
ทั้งนี้ ยังพบการกระทำความผิดข้อหาขายแอลกอฮอล์แพงเกินสมควร ในจังหวัดภูเก็ต 2 ราย อีกด้วย ส่วนในกรุงเทพฯ ไม่พบการกระทำความผิดเพิ่มเติมสำหรับภาพรวมในพื้นที่ต่างๆ สถานการณ์ราคาหน้ากากอนามัยธรรมดา(เขียว/ขาว) จำหน่ายในราคา 2.50 บาท/ชิ้น ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า สถิติการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดรวมถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 216 ราย แบ่งเป็นการจับกุมในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 109 ราย และในต่างจังหวัด 107 ราย นอกจากได้จับกุมคนขายหน้ากากอนามัยแพงอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศแล้ว ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ยังได้ตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดขายเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ และแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสินค้าควบคุม ในข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาและข้อหาขายแพงเกินสมควรอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ด้วย

” ขอย้ำขายสินค้าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุม หากพบขายแพงเกินสมควรก็มีความผิดในข้อหาขายสินค้าแพงเกินสมควรตามมาตรา 29 จึงขอให้ผู้ค้าสินค้าทั้งหลายห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยเด็ดขาด  ” ” นายบุณยฤทธิ์ กล่าว

สำหรับโทษที่ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในข้อหาขายเกินราคาควบคุม จะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย
มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ในข้อหาขายแพงเกินสมควรมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน
1.4 แสนบาท และหากเป็นผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายก็ต้องแจ้งปริมาณการถือครองสินค้าต่อกรมการค้าภายใน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง