วช.-กรมควบคุมโรค ประมวลสถานการณ์ ป่วย ตาย หาย โควิดไทย-โควิดโลก 8 พ.ค.63

วช.-กรมควบคุมโรค ประมวลสถานการณ์ ป่วย ตาย หาย โควิดไทย-โควิดโลก 8 พ.ค.63
มติชน
8 พฤษภาคม 2563 ( 16:19 )
168
วช.-กรมควบคุมโรค ประมวลสถานการณ์ ป่วย ตาย หาย โควิดไทย-โควิดโลก 8 พ.ค.63

 

วันที่ 8 พฤษภาคม ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ประมวลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

 

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,000 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย)
เสียชีวิตรวม 55 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

 

รักษาหายป่วยแล้ว 2,784 ราย (92.8%) เพิ่มขึ้น 12 ราย

 

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย เข้ารับการรักษาที่ยะลา (3 ราย) และศูนย์กักคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา (5 ราย)

 

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,526 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (122), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (29) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 87 ราย

 

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)
– มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
– ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย จำนวน 10 จังหวัด
– ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 43 จังหวัด
– ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 14 จังหวัด
– ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 10 จังหวัด

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง