รีเซต

จีนจ่าย 'เบี้ยยังชีพ' ครอบคลุมผู้สูงอายุ 14 ล้านคนแล้ว

จีนจ่าย 'เบี้ยยังชีพ' ครอบคลุมผู้สูงอายุ 14 ล้านคนแล้ว
Xinhua
9 กันยายน 2565 ( 15:53 )
23
จีนจ่าย 'เบี้ยยังชีพ' ครอบคลุมผู้สูงอายุ 14 ล้านคนแล้ว

ปักกิ่ง, 9 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (8 ก.ย.) หลี่เป่าจวิน เจ้าหน้าที่กระทรวงกิจการพลเรือนของจีน แถลงข่าวว่าระบบเบี้ยยังชีพของประเทศครอบคลุมผู้สูงอายุราว 14.2 ล้านคนแล้ว ขณะเดียวกันมีผู้สูงอายุได้รับเงินช่วยเหลือความยากจนขั้นรุนแรงมากกว่า 3.7 ล้านคน

หลี่ระบุว่ามีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล และเงินอุดหนุนอื่นๆ อีกเกือบ 37 ล้านคน ซึ่งมาตรการเหล่านี้ช่วยรับรองสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ จีนได้พัฒนาบริการดูแลผู้สูงอายุระดับชุมชนและที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่พิการและผู้มีปัญหาทางการเงิน รวมถึงพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในเขตชนบทด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง