รีเซต

รอรับได้เลย! วันนี้เราไม่ทิ้งกันจ่ายเยียวยา 5 พัน ล็อต 3 รวม 8 แสนราย

รอรับได้เลย! วันนี้เราไม่ทิ้งกันจ่ายเยียวยา 5 พัน ล็อต 3 รวม 8 แสนราย
ข่าวสด
16 เมษายน 2563 ( 08:57 )
91
รอรับได้เลย! วันนี้เราไม่ทิ้งกันจ่ายเยียวยา 5 พัน ล็อต 3 รวม 8 แสนราย

 

วันนี้เราไม่ทิ้งกัน จ่ายเยียวยา 5 พัน ล็อต 3 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้รับเงินรอรับได้เลย คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขออุทธรณ์ในวันที่ 20 เม.ย. นี้

 

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังจะการโอนเงินจำนวน 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 15-17 เม.ย. การโอนเงินในรอบนี้แบ่งเป็น 3 วัน รวมทั้งสิ้น 8 แสนราย ซึ่งในวันนี้ (16 เม.ย.2563) จะเป็นวันที่ 2 ของการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว สามารถรอรับได้เลย

 

ทั้งนี้ ยอดผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ขณะนี้มีจำนวนกว่า 27.3 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาแล้ว 3 ล้านราย กลุ่มที่อยู่ระหว่างขอข้อมูลเพิ่มเติม 6 ล้านราย ซึ่งตอนนี้เข้ามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพียง 1.9 ล้านราย และกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีก 12 ล้านราย

 

อย่างไรก็ดี สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ ในวันที่ 20 เม.ย. นี้ ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน จะเปิดเมนู “ขอทบทวนสิทธิ์” ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังจะประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ เช่น คลังจังหวัด สรรพากรพื้นที่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น เพื่อเข้าไปตรวจสอบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานในพื้นที่ด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง