สทนช.ต่อยอดงานวิจัยจัดการน้ำพื้นที่ EEC สู่ภาคปฏิบัติ

สทนช.ต่อยอดงานวิจัยจัดการน้ำพื้นที่ EEC สู่ภาคปฏิบัติ
TNN ช่อง16
9 ตุลาคม 2563 ( 15:58 )
46
สทนช.ต่อยอดงานวิจัยจัดการน้ำพื้นที่ EEC สู่ภาคปฏิบัติ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของแผนงานวิจัยการพัฒนาระบบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ว่า ขณะนี้แผนงานวิจัยดังกล่าวดำเนินการในระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นการศึกษาหลัก ๆ ได้แก่ การศึกษาสมดุลน้ำและมาตรการลดการใช้น้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ EEC การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม แผนงานวิจัยการจัดการความต้องการใช้น้ำ และการป้องกันและจัดการความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำ

สำหรับการรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ทีมนักวิจัยจะนำไปปรับปรุงเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เช่น การประเมินสมดุลน้ำ แผนที่ขาดน้ำและแผนจัดสรรน้ำที่เหมาะสม แผนป้องกันและจัดการความขัดแย้งในการใช้น้ำระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ แผนจัดการน้ำด้านอุปสงค์ (Demand Side Management) รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่มีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการประหยัดน้ำ การใช้น้ำในแต่ละกิจกรรมที่มีความแตกต่างกันให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการน้ำด้านอุปสงค์สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ พื้นที่ EEC มีแนวโน้มความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดแคลนน้ำในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ สทนช.ต้องการนำผลงานวิจัยที่ได้ไปต่อยอดปรับใช้ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ สามารถกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC  ได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างสมดุลการใช้น้ำของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยจะนำเสนอผลงานวิจัยให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ  คณะอนุกรรมการทรัพยากน้ำจังหวัด และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณา  เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonlineยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง