รีเซต

10 อันดับประเทศที่มีดัชนีชี้วัดเอื้อต่อเงินดิจิทัลสูงมากที่สุด

10 อันดับประเทศที่มีดัชนีชี้วัดเอื้อต่อเงินดิจิทัลสูงมากที่สุด
TNN ช่อง16
12 พฤษภาคม 2565 ( 15:09 )
33
10 อันดับประเทศที่มีดัชนีชี้วัดเอื้อต่อเงินดิจิทัลสูงมากที่สุด

ในช่วงปลายปี 2021 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ Coincub ได้ทำการจัดอันดับประเทศที่มีดัชนีชี้วัดเอื้อต่อเงินดิจิทัลสูงมากที่สุด ผลการจัดอันดับพบว่าประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับสูงสุด โดยมีประเทศออสเตรเลียมีการขยับเพิ่มขึ้นของอันดับรวดเร็วที่สุดแซงหน้าแคนาดา ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเป็นอันดับ 2 โดยมีประเทศเอลซัลวาดอร์อยู่ในลำดับที่ 9 ทั้งที่เป็นประเทศแรกที่ยอมรับเงินดิจิทัลแบบถูกกฎหมาย


สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยคะแนนการยอมรับจากสถาบันการเงิน อัตราการแลกเปลี่ยนและจำนวนกระเป๋าเงินดิจิทัลของคนในประเทศ ข้อกฎหมายและระเบียบทางราชการ การยอมรับการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล DeFi บริการทางการเงินอื่น ๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและหลักเกณฑ์อื่น ๆ 


ประเทศสิงคโปร์นอกจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกยังได้รับการประเมินว่ามีดัชนีชี้วัดด้านต่าง ๆ เอื้อต่อเงินดิจิทัลสูงมากที่สุด โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล


จุดที่น่าสังเกต คือ ประเทศจีนได้หลุดออกไปอยู่ในลำดับท้าย ๆ ทั้งที่ในอดีตประเทศจีนเคยเป็นประเทศที่มีการทำธุรกิจขุดเหมืองเหรียญดิจิทัลมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก โดยอาจมีสาเหตุมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่สนับสนุนการขุดเหมืองเหรียญดิจิทัลและไม่อนุญาตให้มีการทำการซื้อขายเหรียญดิจิทัล นอกจากนี้เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่พบข้อมูลประเทศไทยในการจัดอันดับของเว็บไซต์ Coincub


ที่มาของข้อมูล coincub.com


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง