รีเซต

นายกฯ จีนเรียกร้องกระชับสัมพันธ์ 'จีน-อาเซียน'

นายกฯ จีนเรียกร้องกระชับสัมพันธ์ 'จีน-อาเซียน'
Xinhua
13 พฤศจิกายน 2565 ( 09:55 )
31
นายกฯ จีนเรียกร้องกระชับสัมพันธ์ 'จีน-อาเซียน'

พนมเปญ, 12 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (11 พ.ย.) หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำจีน-อาเซียน ครั้งที่ 25 ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา พร้อมเรียกร้องให้ยกระดับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และร่วมธำรงรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคหลี่กล่าวย้อนถึงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้จัดการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียน สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน-อาเซียน และจัดตั้งความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านอย่างเป็นทางการ โดยระหว่างการประชุมครั้งนั้น สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้เสนอให้ร่วมกันสร้างชุมชนที่เปรียบดั่งบ้านที่สงบ ปลอดภัย เจริญรุ่งเรือง สง่างาม และกลมเกลียวกันหลี่ระบุว่าสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคและสากลอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและสลับซับซ้อน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยที่สร้างความสั่นคลอนต่างๆหลี่กล่าวว่าจีนและอาเซียนเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีอนาคตร่วมกัน และร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานาน โดยการเปิดกว้างและความร่วมมือถือเป็นวิธีที่เหมาะสมในการรับมือกับความท้าทายร่วมกัน ไม่ใช่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งจีนจะเดินหน้าให้ความสำคัญระดับสูงกับอาเซียนในด้านการทูตกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงจะสนับสนุนการสร้างประชาคมและการเป็นศูนย์กลางในความร่วมมือเอเชียตะวันออกของอาเซียนหลี่ระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและความร่วมมือ และสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมเอ่ยถึงข้อเสนอหลายประการเพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวหลี่เผยว่าทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องสร้างฉันทามติว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และผนึกกำลังยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมเรียกร้องการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของความร่วมมือเชิงปฏิบัติหลี่เสริมว่าจีนจะจัดตั้งเงินกู้พิเศษสำหรับการพัฒนาร่วมกันของจีน-อาเซียน เพื่อกระชับความร่วมมือในการฟื้นฟูหลังโรคระบาดใหญ่ โดยทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องดึงศักยภาพความร่วมมือออกมาส่งเสริมปัจจัยการพัฒนาต่างๆการค้าระหว่างจีนและอาเซียนเติบโตสวนทางกับแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายต่างกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประกาศเปิดการเจรจายกระดับเขตการค้าเสรีรอบใหม่อย่างเป็นทางการ หลี่จึงเรียกร้องให้จีนและอาเซียนใช้โอกาสนี้ปรับปรุงคุณภาพและยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ทั้งกล่าวกระตุ้นให้จีนและอาเซียนเดินหน้าการสนับสนุนพื้นฐานเพื่อการพัฒนา อันรวมถึงการเร่งจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านสาธารณสุขจีน-อาเซียนจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนพบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความไว้วางใจและการจัดการกับความแตกต่าง สั่งสมประสบการณ์อันดีด้านการเจรจา ความร่วมมือ และการบริหารร่วม ตลอดจนรักษาสันติภาพและเสถียรภาพโดยรวมในทะเลจีนใต้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพจีนยินดีกับการออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยวาระครบรอบ 20 ปีปฏิญญาฯ ณ การประชุมครั้งนี้ และชื่นชมถึงความคืบหน้าเชิงบวกในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC)หลี่กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจ สติปัญญา และความสามารถที่เต็มเปี่ยมในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ พร้อมเสริมว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดการปัญหาทะเลจีนใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ อันรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน"จีนและอาเซียนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติภาพ ผู้สร้างเสริมมิตรภาพ และผู้สนับสนุนความร่วมมือในทะเลจีนใต้ร่วมกัน" หลี่กล่าวหลี่กล่าวว่าจีนจะรักษาเป้าหมายนโยบายการต่างประเทศของตนในการส่งเสริมสันติภาพโลกและการพัฒนาร่วมกัน ยึดมั่นในนโยบายการต่างประเทศแห่งสันติภาพที่เป็นอิสระ การพัฒนาอย่างสันติ และนโยบายพื้นฐานระดับชาติอย่างการเปิดกว้าง ตลอดจนสร้างมิตรภาพและความร่วมมือกับทุกประเทศจีนได้เสนอแผนริเริ่มความร่วมมือที่สำคัญกว่า 160 รายการในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำจีน-อาเซียน ซึ่งเริ่มดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 99.5หลี่กล่าวว่าจีนและอาเซียนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่จะอยู่เคียงข้างกันเสมอ รวมทั้งเป็นมิตรแท้ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และหุ้นส่วนที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ ซึ่งความสัมพันธ์อันดีของจีน-อาเซียนได้เอื้อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายหลี่แสดงความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายในอนาคต พร้อมยืนยันว่ามิตรภาพและความร่วมมือนี้จะขยายโอกาสที่กว้างขึ้น และภูมิภาคจะมองเห็นอนาคตอันสดใสยิ่งขึ้นด้านคณะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมฯ ต่างกล่าวว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนของจีนมีส่วนสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ก่อให้เกิดผลสำเร็จบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและความร่วมมือแบบสมประโยชน์ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เปี่ยมพลังมากที่สุดในบรรดาคู่เจรจาของอาเซียน และเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยความสัมพันธ์นี้มีส่วนสำคัญต่อเสถียรภาพและความมั่งคั่งระดับภูมิภาคและโลกอาเซียนแสดงความชื่นชมที่จีนคอยสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางและเอกภาพของอาเซียน และขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่จีนมอบให้ขณะต่อสู้กับโรคระบาดใหญ่อาเซียนพร้อมต่อยอดศักยภาพความร่วมมือกับจีน ยกระดับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศและการสื่อสาร การปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร การศึกษาและวัฒนธรรม และอื่นๆ เพื่อผลักดันความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างอาเซียน-จีนทั้งนี้ อาเซียนมุ่งมั่นปฏิบัติตามปฏิญญาฯ อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ ชื่นชมความคืบหน้าในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติฯ และตั้งตารอข้อสรุปของระเบียบปฏิบัติฯ ที่มีประสิทธิภาพ มีสาระสำคัญ และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในเร็ววัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง