ทหารร่วมจิตอาสาพัฒนาตลาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ทหารร่วมจิตอาสาพัฒนาตลาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
77ข่าวเด็ด
11 กรกฎาคม 2563 ( 05:41 )
57
ทหารร่วมจิตอาสาพัฒนาตลาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

เชียงราย-หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาตลาดชุมชน ย่านการค้า เนื่องในวันที่ระลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

กองร้อยทหารพรานที่ 3102 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงานในพื้นที่อำเภอเทิง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา พระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่  11 กรกฎาคม 2563 บริเวณย่านการค้า, ตลาดชุมชน, ตลาดสดอำเภอเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุรพงษ์ ละฟู ปลัดอําเภอเทิง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

 

ทางด้าน หมวดทหารม้าที่ 1 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ตลาดชุมชน บ้านป่ายาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุเมธ นันทะเขต ปลัดอำเภอแม่สาย เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง