รีเซต

ซีอีโอ เครือซีพี เปิดเวที CPG 2030 ระดมสมองผู้บริหารวางเป้าธุรกิจ 2030

ซีอีโอ เครือซีพี เปิดเวที CPG 2030 ระดมสมองผู้บริหารวางเป้าธุรกิจ 2030
TNN ช่อง16
18 กรกฎาคม 2563 ( 18:26 )
188
3
ซีอีโอ เครือซีพี เปิดเวที CPG 2030 ระดมสมองผู้บริหารวางเป้าธุรกิจ 2030

วันนี้ (18 ก.ค.63) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดให้มีการประชุม CPG 2030 Sustainability Strategy Workshop โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯ และคณะกรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงด้านความยั่งยืน จากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือทั่วโลกรวม 95 คน เพื่อร่วมพิจารณาและรับรองยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2030

ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งสำคัญนี้ได้จัดขึ้นที่ Co-working space ชั้น 28 อาคารทรู ทาวเวอร์ และออนไลน์ไปยังประเทศต่าง ๆ โดยมีบริษัท PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) เป็นที่ปรึกษา


ในการนี้นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวมอบนโยบายด้านความยั่งยืนและตอกย้ำผู้นำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกคนให้ตระหนักในบทบาทของภาคเอกชนที่ต้องช่วยนำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความท้าทายของโลกในยุคปัจจุบัน โดยระบุว่าเครือซีพีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 3 แสนคน ทำธุรกิจครอบคลุม 20 ประเทศทั่วโลก จึงมีบทบาทและศักยภาพสูงที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการ

เครือฯต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ  Lead the Change พร้อมกันนี้ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ ได้กล่าวว่าเครือฯกำลังก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2030 ซึ่งมีภารกิจสำคัญ 2 ประการที่ทุกกลุ่มธุรกิจจะต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ

1.การเป็นองค์กร Carbon Neutral หรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์

2.การเป็นองค์กร Zero Food Waste ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของเครือฯที่จะต้องร่วมกันทำให้สำเร็จ


ในการนี้ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯได้ กล่าวว่าทุกกลุ่มธุรกิจต้องร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน และต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ โดยเพิ่มมิติของความยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในทุกด้าน ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรเครือฯ โดยเฉพาะหลักการ 3 ประโยชน์คือการคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ สังคมและองค์กร สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือฯ 

บรรยากาศในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เต็มไปความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น เห็นถึงพลังของผู้นำทุกคนที่พร้อมจะก้าวไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2030 โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยถึง 7 กลุ่มเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯซึ่งกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ จะต้องนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ได้กล่าวปลุกพลังผู้นำซีพี ในช่วงหนึ่งว่า  “เราไม่สามารถกำหนดความเป็นไปของโลกได้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากกรอบความคิดเดิม เพื่อรองรับโอกาส และความท้าทาย เราสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้”

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง