รีเซต

ต้องอ่าน!! ประกันสังคมตอบคำถาม ผู้รับผลกระทบโควิด-19 จะได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้าง

ต้องอ่าน!! ประกันสังคมตอบคำถาม ผู้รับผลกระทบโควิด-19 จะได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้าง
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 12:40 )
726
6
ต้องอ่าน!! ประกันสังคมตอบคำถาม ผู้รับผลกระทบโควิด-19 จะได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้าง

ต้องอ่าน ประกันสังคมตอบ ผู้รับผลกระทบโควิด-19 จะได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้าง

เกาะติดโควิด-19 วันที่ 11 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกัน (สปส.) ได้จัดข้อมูลถาม-ตอบ กรณีการขอลดอัตราเงินสมทบ และขยายเวลาการส่งเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตน ระบุว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบและขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบ ซึ่งมีประเด็นคำถามจากนายจ้าง ผู้ประกันตนสอบถามเข้ามาจำนวนมาก

สำนักงานประกันสังคมจึงได้ดำเนินการรวบรวมเพื่อตอบคำถาม เพื่อทำความเข้าใจแก่ นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 (ตามภาพ) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม ที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ผ่านช่องทาง E-mail : info @sso1506.com Webboard (กระดานสนทนา) Live Chat รวมทั้ง Facebook.com/ssofanpage สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง