รีเซต

สมุดปกขาวเผย 'ธุรกิจแบบใหม่' เพิ่มขึ้นในภาคการขนส่งของจีน

สมุดปกขาวเผย 'ธุรกิจแบบใหม่' เพิ่มขึ้นในภาคการขนส่งของจีน
Xinhua
23 ธันวาคม 2563 ( 17:43 )
87
สมุดปกขาวเผย 'ธุรกิจแบบใหม่' เพิ่มขึ้นในภาคการขนส่งของจีน

ปักกิ่ง, 23 ธ.ค. (ซินหัว) -- สมุดปกขาวหรือรายงานทางการที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร (22 ธ.ค.) ระบุว่ารูปแบบและโมเดลธุรกิจใหม่ๆ กำลังเกิดขึ้นในภาคการคมนาคมขนส่งของจีน สร้างความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนและก่อให้เกิดแรงผลักดันใหม่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

สมุดปกขาวเรื่อง "การพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืนของจีน" (Sustainable Development of Transport in China) ระบุถึงข้อเท็จจริงและตัวเลขต่างๆ ที่ทำให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตนั้นส่งผลต่อการเดินทางของผู้คนอย่างมหาศาล ดังนี้-- จนถึงสิ้นปี 2019 เมืองมากกว่า 400 แห่งทั่วจีนมีบริการเรียกรับ-ส่งรถโดยสารทางออนไลน์ และมีการใช้งานโดยเฉลี่ยต่อวันที่ 20 ล้านเที่ยว-- บริการจักรยานสาธารณะ (bike-sharing) เชื่อมการเดินทางในเขตชุมชนในกิโลเมตรสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้งานโดยเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 45.7 ล้านเที่ยว-- อินเทอร์เน็ตยังสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการขนส่งสินค้า โดยมีแพลตฟอร์มบริการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางมากถึง 95,306 แพลตฟอร์ม และในปี 2019 อัตราการจัดการบริการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางเพิ่มขึ้นร้อยละ 85-- ในปี 2019 เว็บไซต์ 12306.cn ซึ่งเป็นเว็บไซต์จองตั๋วรถไฟของทางการจีน ขายตั๋วไปได้มากถึง 3.57 ล้านใบ ขณะที่ตั๋วอิเล็กทรอนิกก็สามารถซื้อได้ที่สถานีรถไฟเกือบทุกสถานี-- จีนกำลังจะบรรลุเป้าหมายการให้บริการไวไฟที่ครอบคลุมเต็มรูปแบบในรถไฟความเร็วสูงและสถานีต่างๆ นอกจากนี้ยังได้สร้างนวัตกรรมเพื่อให้บริการต่างๆ อาทิ การจองเมนูอาหารทางออนไลน์ การชาร์จแบบไร้สาย และการโต้ตอบอัจฉริยะ-- นับจนถึงสิ้นปี 2019 สถานีขนส่งรถโดยสารในระดับอำเภอขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 98 มีบริการจองตั๋วออนไลน์ที่ครอบคลุมในระดับมณฑล 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง