รีเซต

กทม.หารือสตง. เร่งแก้ไขเรื่องร้องเรียนด่วน อำนวยความสะดวก ปชช.

กทม.หารือสตง. เร่งแก้ไขเรื่องร้องเรียนด่วน อำนวยความสะดวก ปชช.
ข่าวสด
28 มกราคม 2565 ( 14:26 )
19
กทม.หารือสตง. เร่งแก้ไขเรื่องร้องเรียนด่วน อำนวยความสะดวก ปชช.

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมหารือเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือและการจัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเร่งด่วน ระหว่างกทม.กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สตง.)

 

โดยมี นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯกทม. สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานกฎหมายและคดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

 

นายขจิต กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน การติดต่อประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การสร้างเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาต่างๆ

 

 

โดยร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเรื่องร้องเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่สำคัญประชาชนต้องอยู่อย่างมีความสุข

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง