เตรียมสัมผัสลมหนาวปลายต.ค.ยาวถึงก.พ.ปีหน้า กทม.จะเย็นยะเยือก 15 องศาฯ

เตรียมสัมผัสลมหนาวปลายต.ค.ยาวถึงก.พ.ปีหน้า กทม.จะเย็นยะเยือก 15 องศาฯ
TNN ช่อง16
19 ตุลาคม 2564 ( 15:13 )
53
เตรียมสัมผัสลมหนาวปลายต.ค.ยาวถึงก.พ.ปีหน้า กทม.จะเย็นยะเยือก 15 องศาฯ

วันนี้ ( 19 ต.ค. 64 )กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม 2564 ถึง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวปีนี้ คาดว่า จะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ 1-2 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 

 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 20–21 องศาเซลเซียล ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกตปิระมาณ 0.5 องศาเซลเซียล (ค่าปกติ19.9องศาเซลเซียล)และ จะมีอากาศหนาวเย็นใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.2 องศาเซลเซียล) ส่าหรับอุณหภูมิต่ำที่สุด 6 - 7 องศาเซลเซียล ส่วนมาก จะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15 - 16 องศาเซลเซียล

 

ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแตช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 ถึงปลายเดือนมกราคม 2565 สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้่าค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ส่วนบริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค และยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป


ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมโดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะท่าให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้่าล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ ส่าหรับคลื่นลม ในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ บางช่วงมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร 

 

เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านบริเวณอ่าวไทยและ ภาคใต้ ซึ่งจะท่าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีก่าลังแรง และอาจมี คลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3-4 เมตร

ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก   :  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง