รีเซต

สงกรานต์คึกคัก ”ทอท.“ คาดนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 1 ล้านคน ผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มเกือบ 2 พันเปอร์เซ็นต์

สงกรานต์คึกคัก ”ทอท.“ คาดนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 1 ล้านคน ผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มเกือบ 2 พันเปอร์เซ็นต์
มติชน
11 เมษายน 2565 ( 14:00 )
18
สงกรานต์คึกคัก ”ทอท.“ คาดนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 1 ล้านคน ผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มเกือบ 2 พันเปอร์เซ็นต์

ข่าววันนี้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศ


ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2565 มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) จำนวน 894,756 คน หรือเฉลี่ย 127,822 คนต่อวัน เมื่อเทียบกับจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันของเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 107,194 คน เพิ่มขึ้น 19.24%

 

แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 202,280 คน หรือเฉลี่ย 28,897 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 39.66% และผู้โดยสารภายในประเทศ 692,476 คน หรือเฉลี่ย 98,925 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 14.36%

 

ขณะที่มีเที่ยวบินทั้งหมด 8,245 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 1,178 เที่ยวบินต่อวัน เมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยต่อวันของเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1,050 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 12.20% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 2,432 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 347 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 5.54% และเที่ยวบินภายในประเทศ 5,813 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 830 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.24%

 

สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ซึ่งมีวันหยุดยาวหลายวัน อาจได้เห็นภาพบรรยากาศการเดินทางที่คึกคักของประชาชนมากขึ้นจากปีก่อน โดยทอท.คาดปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ สนามบินทั้ง 6 แห่งระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 จะมีเที่ยวบินประมาณ 9,310 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 14.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

แบ่งเป็นเที่ยวบินภายใน ประเทศประมาณ 6,820 เที่ยวบิน ลดลง 2.79% และเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 2,490 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 123.14% โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 103.07% แบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศประมาณ 843,220 คน เพิ่มขึ้น 62.08% และผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 238,800 คน เพิ่มขึ้น 1,798.07%

 

เมื่อพิจารณาจากประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีตัวเลขที่น่าสนใจคือเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ ทสภ. ทดม. และ ทภก.มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

โดยที่ ทสภ.คาดว่าจะมีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 1,790 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 70.52% และมีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 160,300 คน เพิ่มขึ้น 1,179.37% ส่วน ทดม.มีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 270 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 396.30% มีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 25,770 คน เพิ่มขึ้น 122,595.24% ด้าน ทภก.มีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 400 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 2,984.62% และมีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 48,400 คน เพิ่มขึ้น 156,048.39%


ในด้านการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยเฉพาะในด้านมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 AOT ได้กำชับเจ้าหน้าที่และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ (1) Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก (2) Universal Prevention ป้องกันตนเองตลอดเวลา สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง (3) Covid Free Setting Area, District, Community สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ (4) Antigen Test Kit (ATK) พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ นอกจากนั้นทอท.ยังได้จัดพนักงาน และแม่บ้านทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning บริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสร่วมกัน

 

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกอัจฉริยะ (Smart Travel) เพื่อตอบสนองการเดินทางแบบชีวิตวิถีใหม่ (Transport New Normal) โดยได้นำระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing Systems : CUPPS) มาให้บริการผู้โดยสารในกระบวนการพิธีการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท.

 

ซึ่งขณะนี้ได้มีการเริ่มใช้งานบางระบบแล้ว ได้แก่ เครื่อง CUSS (Common Use Self Service) สำหรับเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ และเครื่อง CUBD (Common Use Bag Drop) สำหรับโหลดกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการรอคิวเช็กอิน และลดความหนาแน่นบริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน การเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ AOT ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน ณ ทสภ. ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ประสานงาน หรือศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัยในสนามบิน

 

โดยมีผู้บริหาร และพนักงานทอท.รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประจำศูนย์ฯ ตลอดเทศกาล นอกจากนี้ได้ติดตามด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและตอบสนองสถานการณ์ได้ทันท่วงที และในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยทอท.ได้เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจพื้นที่และรักษาความปลอดภัยคู่ไปกับการตรวจตราผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง

 

อีกทั้ง ทสภ.ยังได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 พร้อมจัดรถ Shuttle Bus สาย A ให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง และ ทภก.ได้จัดที่จอดรถยนต์ฟรี ณ อาคาร X-Terminal ระหว่างวันที่ 13 – 18 เมษายน 2565

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง