รีเซต

เจียงซูสืบสาน 'ภาพวาดชาวนาโป๋หลี่' พัฒนาศิลปะพื้นบ้าน

เจียงซูสืบสาน 'ภาพวาดชาวนาโป๋หลี่' พัฒนาศิลปะพื้นบ้าน
Xinhua
22 มีนาคม 2566 ( 17:25 )
29
เจียงซูสืบสาน 'ภาพวาดชาวนาโป๋หลี่' พัฒนาศิลปะพื้นบ้าน

หวยอัน, 22 มี.ค. (ซินหัว) -- บรรยากาศหลักสูตรฝึกอบรมการวาดภาพชาวนาโป๋หลี่ และการปักผ้าลายชาวนาโป๋หลี่ในตำบลโป๋หลี่ เขตหวยอัน เมืองหวยอัน มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน

 

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตำบลโป๋หลี่ได้สืบทอดและพัฒนาศิลปะพื้นบ้าน พร้อมทั้งเจาะลึกแก่นแท้ทางวัฒนธรรมของ "ภาพวาดชาวนาโป๋หลี่" ไม่เพียงจัดหลักสูตรฝึกอบรมการวาดภาพชาวนา แต่ยังนำภาพวาดเหล่านี้มาทำเป็นงานปักด้วยปัจจุบันตำบลโป๋หลี่มีนักวาดภาพชาวนากว่า 200 คน และคนปักผ้ากว่า 50 คน ซึ่งส่งผลงานไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงทำให้การผสมผสานของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นสำเร็จลุล่วง แต่ยังดึงดูดกลุ่มแรงงานอพยพโดยรอบให้กลับมาทำงานที่ภูมิลำเนาของตน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง