TrueID

กสิกรไทยผนึก 5 รพ.รัฐ พัฒนาแอพพ์เต็มรูปแบบมุ่งสู่ “Smart Hospital”

กสิกรไทยผนึก 5 รพ.รัฐ พัฒนาแอพพ์เต็มรูปแบบมุ่งสู่ “Smart Hospital”
มติชน
30 พฤศจิกายน 2564 ( 18:20 )
17
กสิกรไทยผนึก 5 รพ.รัฐ พัฒนาแอพพ์เต็มรูปแบบมุ่งสู่ “Smart Hospital”

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เผยว่า ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นมีบทบาทต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของสังคมไทย ด้วยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถอำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมไทย โดยโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน ความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการพัฒนา Digital Healthcare Platform จึงมุ่งเน้นการช่วยลดภาระของโรงพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับคนไข้และผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล ที่มีผู้ใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก  โดยธนาคารได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับคนไข้ด้วยระบบบริการสุขภาพดิจิทัลที่เชื่อมโยงระบบนิเวศน์การใช้บริการและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิถีนิวนอร์มอลที่เป็นผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

 

 

“ธนาคารได้นำความเชี่ยวชาญการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้สำหรับการพัฒนาแอพพ์ให้กับแต่ละโรงพยาบาล โดยประกอบด้วย 3 แกนหลักที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ได้แก่ หนึ่ง การวางโครงสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) มาแสดงที่แอพพ์และแพลตฟอร์ม เพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและเวลาทำงาน สอง การสร้างประสบการณ์การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ผ่านแอพพ์ที่ใช้งานที่ง่าย รวดเร็ว สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกสถานที่ของโรงพยาบาล และสาม การเชื่อมโยงระบบชำระเงินและบริการทางเงินต่าง ๆ โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเป็น Smart Hospital  และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ 4 ล้านราย ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และลดเสี่ยงจากโควิด-19” นางสาวขัตติยา กล่าว

 

แอพพลิเคชั่นที่ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมพัฒนากับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ได้แก่

1) แอพพ์ Chula Care โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

2) แอพพ์ CBH PLUS โรงพยาบาลชลบุรี

3) แอพพ์ TUH for All โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

4) แอพพ์ RJ Connect โรงพยาบาลราชวิถี

และ 5) แอพพ์ NIT PLUS สถาบันประสาทวิทยา

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้ที่ App Store หรือ Play Store

 

โดยมีบริการสำคัญ 7 ฟีเจอร์หลักที่ธนาคารร่วมพัฒนา ได้แก่

1.บริการตรวจสอบสิทธิ์ – เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ป่วยเช็คสิทธิ์รักษาพยาบาล  3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ

2.บริการนัดหมาย – ทำนัดหมาย และแสดงข้อมูลรายการนัดหมายพร้อมส่งข้อความแจ้งเตือน

3.บริการใบนำทาง – รู้ลำดับการเข้ารับบริการ ทั้งขั้นตอนการเข้าพบแพทย์ พยาบาล ชำระเงิน รับยา ตรวจ X-ray เจาะเลือด ตรวจแลป เป็นต้น

4.บริการชำระเงิน – รองรับการชำระเงินทั้งผ่านแอป K PLUS,  สแกน Thai QR Code, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต

5.บริการบริจาคเงิน  – อำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์ที่จะบริจาคเงินสมทบแก่โรงพยาบาล

6.ข้อมูลข่าวสาร – นำเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล ข้อมูลด้านสุขภาพ

7.ข้อมูลแผนที่ – แสดงแผนที่ตั้งอาคาร คลินิก ศูนย์อาหาร ร้านค้า ในโรงพยาบาล

 

อีกทั้ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ Single App สำหรับใช้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง โดยแอพพ์จะพร้อมให้บริการภายในต้นปี 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง