พาณิชย์ จี้ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อชะลอขายข้าว ด้านส.โรงสีข้าวอีสานคาดปีนี้ผลผลิตลด

พาณิชย์ จี้ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อชะลอขายข้าว ด้านส.โรงสีข้าวอีสานคาดปีนี้ผลผลิตลด
ข่าวสด
30 พฤศจิกายน 2563 ( 17:21 )
34
พาณิชย์ จี้ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อชะลอขายข้าว ด้านส.โรงสีข้าวอีสานคาดปีนี้ผลผลิตลด

พาณิชย์ จี้ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อชะลอขายข้าว ด้านส.โรงสีข้าวอีสานคาดปีนี้ผลผลิตลด - ยิ้มออกราคาหอมมะลิ-เหนียวดีขึ้น

 

พาณิชย์จี้ปล่อยสินเชื่อข้าว - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะของสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการข้าว ว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เร่งปล่อยสินเชื่อในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี หรือจำนำยุ้งฉาง ซึ่งเกษตรกรจะได้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรไปซื้อข้าวจากสมาชิกและโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกเป้าหมาย 4 ล้านตัน โดยให้โรงสีรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต๊อกระยะเวลา 2-6 เดือน และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% งบประมาณตั้งแต่ปี 2563 ระยะเวลารับซื้อข้าวคือ 1 พ.ย. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 ทั่วประเทศและในส่วนภาคใต้ในวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564 ด้วยเพื่อให้เกิดการแข่งขันรับซื้อข้าวจากชาวนาเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น

 

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่าได้ประสานงานสาขาทั่วประเทศและโดยเฉพาะ 22 จังหวัดในภาคอีสานซึ่งทำการประชุมฝ่ายกิจการสาขาวันที่ 30 พ.ย. ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อเร่งรัดให้เกิดกระบวนการในมาตรการคู่ขนานเพื่อยกระดับราคาข้าวของเกษตรกรขึ้นให้ทันในระหว่างนี้

 

ด้านนายวิชัย ศรีนวกุล นายกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า จากการประเมินผลผลิตล่าสุดของภาคอีสานที่ข้าวนาปีออกมาแล้วกว่า 70% พบว่าผลผลิตไม่ได้มากตามที่ประเมินไว้ในช่วงแรก เนื่องจากภัยแล้งและมีน้ำท่วมช่วงเพาะปลูกทำให้ผลผลิตลดลง ส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวขึ้นตันละ 1,000 บาทจากที่เคยราคา 12,000 บาทเป็น 13,000 บาท ที่ความชื้น 15% ส่วนข้าวเหนียวเดิม 10,000 บาทปรับขึ้นเป็น 11,000 บาท ซึ่งจากการที่ผลผลิตข้าวใหม่มีแนวโน้มจะลดลงกว่าที่คาดการณ์ก็ทำให้โรงสีสามารถระบายข้าวที่มีอยู่ในสต๊อกออกสู่ตลาดได้ แม้จะไม่ได้ทำกำไรมากนักแต่ก็ทำให้โรงสีไม่ถึงกับขาดสภาพคล่องเหมือนช่วงที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการโรงสีวิตกว่าข้าวราคาจะตกต่ำเพราะผลผลิตล้นตลาดจนทำให้ไม่สามารถระบายข้าวในสต็อกออกมาได้

 

“อยากให้ชาวนาชะลอการนำข้าวออกมาขายในช่วงนี้ ด้วยการร่วมโครงการจำนำยุ้งฉางของรัฐบาล ซึ่งหากสิ้นสุดโครงการแล้วพบว่ามีข้าวในโครงการไม่ถึง 2 ล้านตัน ก็แสดงให้เห็นว่าปีนี้ราคาข้าวไทยน่าจะดีขึ้นแม้จะปรับขึ้นไม่มากนัก แต่น่าจะทำให้ชาวนาพออยู่ได้บวกกับมีโครงการประกันราคาข้าวก็ยิ่งลดแรงกดดันเรื่องราคาลงไปได้มาก”

 

นอกจากนี้ ยังได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพข้าว คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ทำให้มีปัญหาด้านราคาโดยเฉพาะในปีหน้าที่อาจมีปัญหาด้านคุณภาพข้าว หากชาวนายังไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีนำมาปลูกก็จะทำให้ราคาข้าวตกต่ำลงไปอีก