รีเซต

นิด้าโพล เปิดสเปค "นายก อบจ." อยากได้อิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง

นิด้าโพล เปิดสเปค "นายก อบจ." อยากได้อิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง
TNN ช่อง16
18 ตุลาคม 2563 ( 10:50 )
91
นิด้าโพล เปิดสเปค "นายก อบจ." อยากได้อิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง

วันนี้ (18 ต.ค.63) “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เผยผลสำรวจของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ได้เวลาเลือก นายก อบจ.” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.47 ระบุว่า ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ขณะที่ ร้อยละ 12.34 ระบุว่า ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่

สิ่งที่ประชาชนใช้พิจารณาในการตัดสินใจเลือก นายก อบจ. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.50 ระบุว่า พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาในการทำประโยชน์เพื่อท้องถิ่น รองลงมา ร้อยละ 38.07 ระบุว่า พิจารณาจากนโยบายการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นของผู้สมัคร ร้อยละ 24.91 ระบุว่า พิจารณาจากประวัติพฤติกรรมส่วนบุคคล  

สำหรับที่มาของ นายก อบจ. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.23 ระบุว่า นายก อบจ. อิสระ รองลงมา ร้อยละ 28.37 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดพรรคการเมือง 

ส่วนความต้องการของประชาชนต่อการเปลี่ยน นายก อบจ. ในเขตจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.77 ระบุว่า อยากเปลี่ยนนายก อบจ. ขณะที่ ร้อยละ 43.19 ระบุว่า ไม่อยากเปลี่ยนนายก อบจ. 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง