TrueID

คลังเคาะใช้ ‘บัตรปชช.’ แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กำหนดเกณฑ์ใหม่ เช็กเลยที่นี่

คลังเคาะใช้ ‘บัตรปชช.’ แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กำหนดเกณฑ์ใหม่ เช็กเลยที่นี่
TNN ช่อง16
19 พฤศจิกายน 2564 ( 19:39 )
472
คลังเคาะใช้ ‘บัตรปชช.’ แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กำหนดเกณฑ์ใหม่ เช็กเลยที่นี่

วันนี้ ( 19 พ.ย. 64 )นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการประชุมการประชุมคณะกรรมการ ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่สุด โดยให้นำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณด้วยจากเดิมพิจารณาแต่รายได้ตัวบุคคล 

ยกตัวอย่าง การคำนวณรายได้ครอบครัว คือ ครอบครัวหนึ่งมี สามีและภรรยา ยังไม่มีบุตร สามีมีรายได้ต่อปี 1.5 แสนบาท ภรรยามีรายได้ต่อปี 5 หมื่นบาท กรณีนี้สามีไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจน เพราะรายได้ต่อบุคคลเกิน 1 แสนบาทต่อปี แต่ภรรยา มีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจน เพราะมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี และรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี เป็นต้น

สำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เดิม มีดังนี้ เป็นผู้มีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท เป็นต้น

ขณะเดียวกันต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร  กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ 

ทั้งนี้หลังจากพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ เพื่อประกาศใช้ โดยคาดว่าเมื่อประกาศใช้แล้วจะสามารถเริ่มลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในต้นปีหน้า

ภาพจาก : ผู้สื่อข่าว TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง