รีเซต

ยื่นภาษี 2565 หมดเขตเมื่อไหร่? หากยื่นภาษีเงินได้ไม่ทัน ทั้งแบบกระดาษ และยื่นภาษีออนไลน์ ทำตามนี้!

ยื่นภาษี 2565 หมดเขตเมื่อไหร่? หากยื่นภาษีเงินได้ไม่ทัน ทั้งแบบกระดาษ และยื่นภาษีออนไลน์ ทำตามนี้!
Ingonn
30 มกราคม 2566 ( 12:32 )
46.1K
ยื่นภาษี 2565 หมดเขตเมื่อไหร่? หากยื่นภาษีเงินได้ไม่ทัน ทั้งแบบกระดาษ และยื่นภาษีออนไลน์ ทำตามนี้!

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปี 2565 แบบเอกสารจะหมดเขตลงในวันที่ 31 มีนาคม 2566 หากพ้นกำหนดต้องเสียค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย  แต่ถ้ายื่นภาษีไม่ทัน ต้องทำอย่างไร ทั้งแบบกระดาษ และ ยื่นภาษีออนไลน์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

กรมสรรพากรเปิดให้ประชาชนผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.66 เวลา 24.00 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 

 

วิธีการยื่นภาษีออนไลน์ เข้าไปที่เว็ปไซด์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms หรือ www.rd.go.th คลิกที่เมนูยื่นแบบ จากนั้นกรอกข้อมูลตามขั้นตอน ระบบจะคำนวนสิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้อัตโนมัติในทันที ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก สามารถยื่นแบบได้ทุกที่ทุกเวลา 

 

ยื่นภาษีไม่ทัน ทำอย่างไร

หากยื่นไม่ทันทั้งแบบกระดาษ และ ออนไลน์ ให้ไปยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

เอกสารที่ต้องเตรียมไปยื่นที่ สรรพากรพื้นที่สาขา หากเกินกำหนดเวลา

 1. แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
 2. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ เอกสารยืนยันสิทธิค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)
 4. เงิน หากมีภาษีต้องชำระ จะถูกคิดเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน

 

ข้อควรระวัง

 • กรณีมีหมายเรียก และไม่ได้ยื่นแบบหรือยื่นแบบแต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป ต้องเสียค่าปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษี
 • หากไม่ยอมชำระภาษี ต้องรับโทษทางอาญา
 • หากพ้นกำหนด จะต้องเสียค่าปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 

 

ถ้าไม่ชำระภาษีในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง?

 1. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี     

 2. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี     

 3. กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
       
 4. กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท

 5. กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ภาษีมาจากไหนและเอาไปใช้อะไร?

ประเทศจะพัฒนาและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้จำเป็นต้องมีรายได้หรือเงินทุนสำหรับใช้จ่าย ทั้งการจ้างงาน การค้าขาย โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน สร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกระดับ เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า แหล่งน้ำ เขื่อน สะพาน โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ โดยมิได้หวังผลกำไร เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุขสบาย โดยรายได้ของรัฐเกินกว่าร้อยละ 80 มาจากการจัดเก็บภาษีของ กรมสรรพากร กรมสรรพาสามิต และกรมศุลกากร

 

ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ https://govspending.data.go.th และแอปพลิเคชัน “ภาษีไปไหน” ได้ด้วย

ข้อมูล กรมสรรพากร

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง