รีเซต

เช็กเลย!! สวัสดิการ 'บัตรคนจน' ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีรายรับจากทางไหนบ้าง

เช็กเลย!! สวัสดิการ 'บัตรคนจน' ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีรายรับจากทางไหนบ้าง
มติชน
5 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:56 )
41
เช็กเลย!! สวัสดิการ 'บัตรคนจน' ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีรายรับจากทางไหนบ้าง

วันนี้ (5 ก.พ.) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ทั้ง 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” และมาตรการ “เราชนะ” ซึ่งเป็นการโอนเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

สำหรับรายละเอียดการรับเงิน และไทม์ไลน์การรับเงินของแต่ละโครงการ มีดังนี้

 

1.มาตรการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

การโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นการโอนเงินจากมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มี 3 รายการ ได้แก่

 

1.1 วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค

เป็นรายการโอนเงินที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ประจำทุกเดือน เพื่อใช้ซื้อของในการดำเนินชีวิต โดยจะโอนเข้าบัตรอัตโนมัติ ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ มี 2 จำนวน ได้แก่ 200 บาท และ 300 บาท ขึ้นอยู่กับฐานรายได้ ดังนี้

– ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อเดือน

– ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาทต่อเดือน

 

1.2 เงินค่ารถโดยสารสาธารณะ

รายการโอนค่ารถโดยสารสาธารณะ ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน โดยแบ่งเป็น

1.ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

3.เงินลดซื้อก๊าซหุงต้ม

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

 

2.เงินพิเศษช่วงโควิด

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 500 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564

 

3.มาตรการ “เราชนะ”

นอกจากเงินประจำเดือนแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินจากมาตรการ “เราชนะ” โดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยจะได้รับเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท

เงินดังกล่าว จะโอนให้ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และจะโอนให้จนกว่าจะครบวงเงิน โดยรัฐจะจ่ายให้ครั้งแรก อยู่ที่ 675 หรือ 700 บาท ขึ้นอยู่อัตรารายรับต่อปีของแต่ละคน

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับการใช้จ่ายเงิน “เราชนะ” สามารถใช้ได้ตั้งแต่ยอดเงินครั้งแรก จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง