ภูเก็ต เริ่มฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 แก่ประชาชนกลุ่ม 608

ภูเก็ต เริ่มฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 แก่ประชาชนกลุ่ม 608
ข่าวสด
10 กันยายน 2564 ( 21:57 )
9
ภูเก็ต เริ่มฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 แก่ประชาชนกลุ่ม 608

 

ภูเก็ต เริ่มฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 แก่ประชาชนกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค และ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

 

10 ก.ย. 2564 - ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่งสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์วัคซีนของจังหวัดภูเก็ตที่เปิดให้มีการฉีดวัคซีน AZ แก่ประชาชนกลุ่ม 608

 

โดยประชาชนกลุ่ม 608 มีดังนี้
1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และ โรคเบาหวาน
3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

 

 

 

ทางจังหวัดได้มีการส่งข้อความแจ้งให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยประชาชนสามารถทยอยเดินทางไปฉีดตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อ Booster ให้แก่กลุ่มด่านหน้าแล้ว ส่วนในวันนี้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่ม 608 เป็นกลุ่มแรก

 

สำหรับในส่วนของประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ต และได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 ทางจังหวัดภูเก็ตได้เปิดให้มีการจองวันเวลา เพื่อรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง