รีเซต

ปลัด สธ.ยันจ่าย "อสม." 19 เดือน ตอบแทนความทุ่มเทสกัด "โควิด 19"

ปลัด สธ.ยันจ่าย "อสม." 19 เดือน ตอบแทนความทุ่มเทสกัด "โควิด 19"
มติชน
27 กรกฎาคม 2563 ( 13:31 )
94
ปลัด สธ.ยันจ่าย "อสม." 19 เดือน ตอบแทนความทุ่มเทสกัด "โควิด 19"
ปลัด สธ.ยันจ่าย “อสม.” 19 เดือน ตอบแทนความทุ่มเทสกัด “โควิด 19”

กรณีสภาพัฒน์มีแผนตัดงบประมาณการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอไป 19 เดือน เหลือเพียง 6 เดือน และล่าสุด อสม.ทั่วประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหว เตรียมจะเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีว่าการ สธ. ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้นั้น

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า การที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนั้น นอกจากได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดี อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดแล้วนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากขุมพลังสำคัญคือ อสม.ทั่วประเทศ ที่ร่วมทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง

“ทั้งการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เยี่ยมเยียนพี่น้องในชุมชน และติดตามผู้มีความเสี่ยงให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค หรือกักตัว ซึ่งเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้พี่น้อง อสม.หลายคนต้องเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงาน ดังนั้น การสร้างเสริมขวัญกำลังใจของพี่น้อง อสม. จึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐพึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะพลัง อสม.มีส่วนในขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้สามารถผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 ได้” นพ.สุขุม กล่าว

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 อสม.ได้มีส่วนสำคัญในการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีการเคาะประตูบ้านให้ความรู้แก่ประชาชน แนะนำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สร้างความตระหนักไม่ให้ชุมชนการ์ดตก อีกทั้งรับหน้าที่เป็นด่านหน้าในการค้นหา คัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงกว่า 14 ล้านครัวเรือน และติดตามกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ต้องทุ่มเท เสียสละทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายของ อสม.ทั้งที่ตัวของ อสม.เองก็เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 เฉกเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

“ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนและให้กำลังใจต่อความทุ่มเท เสียสละ ตรากตรำทำงานอย่างหนักของ พี่น้อง อสม. กระทรวงสาธารณสุขเห็นควรให้ อสม.ได้รับค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 500 บาท เป็นระยะเวลา 19 เดือน (มีนาคม 2563-กันยายน 2564) ตามระยะเวลาพระราชกำหนดเงินกู้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จะดีขึ้น แต่ อสม.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนต่อไปอย่างเข้มข้น ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของประชาชนอันเกิดจากผลกระทบของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจแก่คนในชุมชน” นพ.ธเรศ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง