รีเซต

สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท

สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท
Ingonn
29 ตุลาคม 2565 ( 17:21 )
204
สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท

กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เช็กเงื่อนไขงานกรมประชาสัมพันธ์ ที่นี่

 

สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2565 

กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

หน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานขั้นต้น ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน โดยรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เบื้องตัน การติดตั้งโปรแกรม การประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ กำหนดลักษณะระบบการสื่อสารข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลในรูปแบบกราฟิก ออกแบบสื่อมัลติมีเดียและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น

 • การพัฒนาระบบ เป็นการสร้างระบบงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้ว
 • การติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ต่อพ่วง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ปรับปรุงการใช้ชุดคำสั่งสำเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการ
 • ควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ การสำรองข้อมูล การเรียกคืนข้อมูล การสั่งพิมพ์รายงานการแก้ไขข้อมูล และการบำรุงรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ (Data Analytics)
 • นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Data visualization
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 3. เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 6. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย
 7. ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา


คุณสมบัติเฉพาะผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิซาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ ที่ไหน

 • ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ชั้น 10 กรมประชาสัมพันธ์ ชอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ในวัน เวลาราชการ)
 • ยื่นใบสมัครทาง www.prd.go.th (27 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น.)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

ข่าวที่เกี่ยวข้อง