ราชกิจจาฯประกาศอนุญาตกรณีพิเศษนทท.ต่างชาติอยู่ไทยได้นาน 9 เดือน

ราชกิจจาฯประกาศอนุญาตกรณีพิเศษนทท.ต่างชาติอยู่ไทยได้นาน 9 เดือน
TNN ช่อง16
2 ตุลาคม 2564 ( 13:26 )
35
ราชกิจจาฯประกาศอนุญาตกรณีพิเศษนทท.ต่างชาติอยู่ไทยได้นาน 9 เดือน

วันนี้ ( 2 ต.ค. 64 )เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเนื้อหาโดยสรุป ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งผ่านการตรวจดำเนินการตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เข้ามาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ในราชอาณาจักรเพื่อ เป็นการนำร่องฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย สูง 270 วัน หรือเป็นเวลา 9 เดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง