จีนออกกฎห้ามครู 'ทำโทษ' นักเรียนทางร่างกาย

จีนออกกฎห้ามครู 'ทำโทษ' นักเรียนทางร่างกาย
Xinhua Thai
30 ธันวาคม 2563 ( 15:54 )
28
จีนออกกฎห้ามครู 'ทำโทษ' นักเรียนทางร่างกาย

ปักกิ่ง, 30 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อไม่นานมานี้ หน่วยงานด้านการศึกษาของจีนออกกฎระเบียบห้ามการลงโทษทางร่างกายในโรงเรียน

 

กระทรวงศึกษาธิการจีนออกกฎห้ามมิให้ครูใช้วิธีการไม่เหมาะสมในการลงโทษนักเรียน ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางร่างกาย การล่วงละเมิดทางวาจา การลงโทษแบบรวมหมู่ในความผิดรายบุคคล และวิธีการอื่นๆ ที่อาจกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของนักเรียน

 

กฎดังกล่าวยังแจกแจงเงื่อนไขต่างๆ ที่ครูจะสามารถดำเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนได้ รวมถึงขอบเขตของการลงโทษ

 

นักเรียนที่ประพฤติผิดเล็กน้อยควรถูกลงโทษให้เขียนจดหมายสำนึกผิด หรือทำงานประจำวันในชั้นเรียน ส่วนการประพฤติผิดที่รุนแรงกว่านั้นสามารถลงโทษได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การอบรมด้านนโนยบายระเบียบวินัยของโรงเรียน

 

นอกจากนี้ กฎหมายยังระบุว่าครูสามารถสั่งทำโทษพักการเรียนได้เฉพาะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไปเท่านั้น

 

ทั้งนี้ ทางกระทรวงได้เผยแพร่ร่างกฎหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากเหตุการณ์เกี่ยวกับระเบียบวินัยในโรงเรียนซึ่งเป็นที่ถกเถียงนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นในจีน จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดคำจำกัดความที่ชัดเจนขึ้น และมีการชี้แจงมาตรการทางวินัยของโรงเรียนอย่างเข้มงวดกว่าเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง