รีเซต

9 เดือนรัฐบาลเศรษฐา: เสียงสะท้อนจากนิด้าโพล ชี้ช่องทางพัฒนา

9 เดือนรัฐบาลเศรษฐา: เสียงสะท้อนจากนิด้าโพล ชี้ช่องทางพัฒนา
TNN ช่อง16
9 มิถุนายน 2567 ( 09:47 )
15
9 เดือนรัฐบาลเศรษฐา: เสียงสะท้อนจากนิด้าโพล ชี้ช่องทางพัฒนา


หลังจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ได้บริหารประเทศมาเป็นระยะเวลา 9 เดือน นิด้าโพลได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลชุดนี้ ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่พึงพอใจกับการทำงานของรัฐบาล โดยมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจดังนี้


ความพึงพอใจต่อผลงานของรัฐบาล

ผลสำรวจพบว่า 34.35% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าไม่ค่อยพอใจกับผลงานของรัฐบาล เนื่องจากการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ มีความล่าช้า และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม ในขณะที่ 31.69% ระบุว่าไม่พอใจเลย เพราะไม่เห็นความก้าวหน้าในการทำงานและรัฐบาลไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ที่ค่อนข้างพอใจ (25.19%) และพอใจมาก (7.40%) โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลมีความพยายามผลักดันนโยบายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาของประเทศ


ความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล 

เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ พบว่า 35.95% ไม่เชื่อมั่นเลย เนื่องจากไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ส่วน 35.04% ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ที่ค่อนข้างเชื่อมั่น (22.14%) และเชื่อมั่นมาก (5.42%) โดยมองว่ารัฐบาลมีประสบการณ์และความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะสามารถพัฒนาประเทศได้


แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

สำหรับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลในอีก 2 เดือนข้างหน้า 43.44% ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่านายกฯ เศรษฐาจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิม ขณะที่ 15.65% คาดว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับคณะรัฐมนตรี (15.50%) การยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ (10.92%) หรือการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี (10.46% คาดว่านายกฯ คนใหม่จะมาจากพรรคเพื่อไทย และ 6.56% คาดว่าจะมาจากพรรคฝ่ายค้าน)


จากผลสำรวจของนิด้าโพล สะท้อนให้เห็นว่าหลังจากบริหารประเทศมาเป็นระยะเวลา 9 เดือน ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่พึงพอใจและไม่เชื่อมั่นต่อผลงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน เนื่องจากมองว่าการทำงานมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงไว้ และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างตรงจุด 


อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อความตั้งใจและความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ยังต้องติดตามดูว่าในอีก 2 เดือนข้างหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ ซึ่งหากรัฐบาลต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ก็จำเป็นต้องเร่งผลักดันนโยบายและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


ภาพรัฐบาลไทย 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง