ควัก 83 ล้านบาท ชื้อทะเบียนเลขเบิ้ล 7 หมวด ขนส่งปลื้มเปิดอีก "8กก"

ควัก 83 ล้านบาท ชื้อทะเบียนเลขเบิ้ล 7 หมวด ขนส่งปลื้มเปิดอีก "8กก"
มติชน
10 ตุลาคม 2563 ( 13:11 )
82
ควัก 83 ล้านบาท ชื้อทะเบียนเลขเบิ้ล 7 หมวด ขนส่งปลื้มเปิดอีก "8กก"

วันนี้ (10 ตุลาคม 2563 ) เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร หมวดพิเศษ “8กก” เหนือกว่าทุกความร่ำรวย เหนือกว่าทุกการใช้ชีวิต เพื่อให้ผู้สนใจหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หรือผู้ที่มีความสนใจในพลังและความหมายของศาสตร์ด้านตัวเลข ซึ่งเลข 8 เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด เป็นตัวเลขแห่งความอมตะ รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจ และผู้ที่สนใจร่วมทำประโยชน์แก่สังคม ร่วมประมูลและได้ครอบครองหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรเบิ้ลสองตัวเหมือน ที่มีเพียงจำนวน 301 หมายเลขเท่านั้น ดำเนินการประมูลทั้งหมด 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยหมายเลขทะเบียนแบ่งเป็นกลุ่มเลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111-999), สี่ตัวเหมือน (1111-9999), เลขคู่ 8, คู่ 9 (8899 9988 8998 8989 9898 9889) เลขหลักพัน (1000-9000) เลขเรียง (123-789,1234-6789) และกลุ่มเลขคู่ (1122, 3434, 5665)

 

ทั้งนี้รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทุนฯ ซึ่งให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณชน รวมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติการประมูลหมวดอักษรเบิ้ล 7 หมวด ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สนใจร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก และสามารถนำรายได้เข้ากองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือสังคมได้ตามวัตถุประสงค์ อาทิ 1กก 1111 ประมูลได้สูงสุด จำนวน 25,000,000 บาท 2กก 2222 ประมูลได้ จำนวน 11,111,111 บาท 3กก 3333 ประมูลได้ จำนวน 13,000,000 บาท 4กก 4444 ประมูลได้ จำนวน 7,000,000 บาท 5กก 5555 ประมูลได้ จำนวน 11,111,111 บาท 6กก 6666 ประมูลได้ จำนวน 7,090,000 บาท และล่าสุด 7กก 7777 ประมูลได้ จำนวน 9,010,007 บาท รวม 7 หมวด 83,322,229 บาท

 

จึงคาดว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวด “8กก” ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 นี้ จะได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเป็นการประมูลทะเบียนรถภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่ ชำระครบเมื่อไหร่ ได้เป็นเจ้าของทันที กรณีที่ยังชำระไม่ครบต้อง ชำระเงินเบื้องต้นเท่ากับอัตราหลักประกัน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาหมายเลข ภายใน 7 วันนับแต่วันประมูลหมายเลขทะเบียน สามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาการชำระได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจะตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมประมูล จนกว่าจะมาชำระค่าหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วน

 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ประมูลได้ไม่มาชำระตามเวลา กรมการขนส่งทางบกจะนำทะเบียนรถเลขสวยออกประมูลใหม่ เพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวมีโอกาสได้เป็นเจ้าของหมายเลขที่ชื่นชอบ ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถในกลุ่มหมายเลขสวยทั้งหมดพื้นหลังจะมีความพิเศษเป็นลวดลายกราฟิกสีสันสวยงาม และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ สามารถใช้มอบเป็นของขวัญ โอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ เป็นมรดกส่งต่อให้บุคคลอันเป็นที่รัก และสามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทน ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมีมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและการรักษาระยะห่าง (New Normal) ในการให้บริการผู้เข้าร่วมการประมูลตลอดการประมูล

 

ผู้สนใจสามารถร่วมประมูลผ่านทางโทรศัพท์ หรือร่วมประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.tabienrod.com ซึ่งทั้ง 3 ช่องทางการประมูล จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการประมูล ตั้งแต่ต้นจนจบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง