รีเซต

"นโยบายชัชชาติ" มีอะไรบ้าง? เปิดนโยบาย "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17 ของกรุงเทพมหานคร

"นโยบายชัชชาติ" มีอะไรบ้าง? เปิดนโยบาย "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17 ของกรุงเทพมหานคร
Ingonn
23 พฤษภาคม 2565 ( 12:01 )
1.8K
2
"นโยบายชัชชาติ" มีอะไรบ้าง? เปิดนโยบาย "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17 ของกรุงเทพมหานคร

เลือกตั้งผู้ว่า กทม. 2565 ผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. พบว่า "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" พรรคอิสระ ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้เป็น "ผู้ว่าฯ กทม." คนที่ 17 ของกรุงเทพมหานคร โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ให้สัมภาษณ์ว่า 3 อย่างแรกที่จะทำหลังจากได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. คือ เราต้องพูดคุยกับข้าราชการก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแผนของเรา เราต้องเอาข้าราชการ กทม. มาเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบของเราด้วย จากนั้นจะเริ่มแก้ปัญหาสำคัญก่อน เช่น เรื่องน้ำท่วม เรื่องความปลอดภัยทางม้าลาย ส่วนเรื่องปัญหาความโปร่งใส หาบเร่แผงลอย ก็ต้องรีบทำ และเรื่องการลดค่าใช้จ่ายประชาชนก็ดูว่าจะทำอย่างไรต่อไป สรุปคือจะเริ่มด้วย 1.การทำให้ข้าราชการเดินไปด้วยกัน 2. คือจุดเสี่ยงอันตรายต่างๆ และ 3. คือเรื่องปากท้อง

 

"ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน ได้เสนอนโยบายในการดูแลกรุงเทพมหานคร โดยมีมากถึง 214 นโยบาย วันนี้ TrueID จึงจะพาเช็ก "นโยบายชัชชาติ" มีอะไรบ้าง?

 

"นโยบายชัชชาติ" มีอะไรบ้าง

 • กรุงเทพฯ ต้องสว่าง
 • กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)
 • เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
 • พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)
 • ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ
 • ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย
 • พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง
 • รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด
 • หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ
 • จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5
 • ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน
 • ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ
 • สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า
 • สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
 • นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย
 • ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย
 • จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก
 • บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร
 • พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.
 • เทศกิจผู้ช่วยจราจร
 • ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร
 • เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่
 • รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด
 • ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.
 • กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.
 • ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ
 • เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ
 • อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
 • ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy
 • สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน
 • ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด
 • ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า
 • ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone
 • นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อ
 • ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ
 • ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ
 • ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 • สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
 • ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ
 • เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
 • หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
 • ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.
 • สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต
 • พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย
 • ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)
 • สภาเมืองคนรุ่นใหม่
 • พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด
 • ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง
 • พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5
 • เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)
 • พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมือง
 • เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม
 • วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา
 • เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.
 • ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน
 • รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์
 • ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
 • วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
 • ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย
 • ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสม
 • เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม
 • โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวัน
 • After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน
 • เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
 • ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ
 • พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูล
 • ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home
 • คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี
 • เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม
 • เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี
 • ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร
 • Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครู
 • ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว
 • ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก
 • กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา
 • ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
 • พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน
 • เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น
 • จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบ
 • พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย
 • พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
 • ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก
 • ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย
 • ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่
 • ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร
 • ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
 • ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด
 • ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง
 • พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก
 • กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน
 • สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน
 • โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open data
 • พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)
 • พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน
 • ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ
 • ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี
 • จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต
 • พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่
 • สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน
 • จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง
 • แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์
 • โปร่งใส ไม่ส่วย
 • สวน 15 นาที ทั่วกรุง
 • สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว
 • เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ
 • จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)
 • พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ
 • พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่
 • ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน
 • 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ
 • ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
 • กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด
  ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่
 • เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space
 • จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)
 • ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน
 • ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ
 • ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต
 • จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ
 • แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
 • เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
 • วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง
 • ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)
 • พื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุง
 • งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุง
 • ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)
 • คลังปัญญาผู้สูงอายุ
 • สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือ
 • ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้
 • จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต
 • ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต
 • จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ
 • เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้าน
 • รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ
 • จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง
 • จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)
 • จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง
 • สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร
 • สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง
 • มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า
 • พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
 • รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน
 • ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง
 • สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคง
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ
 • ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร
 • หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicine
 • Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน
 • เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม
 • คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)
 • สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรง
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • ส่งขยะคืนสู่ระบบ
 • เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ
 • ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)
 • กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด
 • จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต
 • ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที
 • แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขต
 • ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.
 • กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง
 • ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)
 • มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง
 • เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู
 • ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง
 • ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ
 • การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล
 • เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง
 • เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ
 • ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก
 • ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
 • BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี
 • พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.
 • ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License
 • เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะ
 • น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง
 • สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานี
 • กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัว
 • ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.
 • ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน
 • พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ
 • เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ
 • ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม
 • ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
 • แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ
 • ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ
 • ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง
 • พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง
 • นำร่องผ้าอนามัยฟรี
 • นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.
 • วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียน
 • หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน
 • กทม.สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า
 • สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ
 • ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
 • แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน
 • เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี
 • ตลาด กทม.ออนไลน์
 • สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)
 • เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น
 • ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า
 • ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.
 • ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน
 • สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ
 • ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.
 • บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.chadchart.com

 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 17 ระบุให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 

 

ข้อมูล www.chadchart.com

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม