โคราชเตือน 11 อำเภอท้ายเขื่อนเฝ้าระวัง หลังเขื่อนลำตะคองเร่งระบายน้ำ

โคราชเตือน 11 อำเภอท้ายเขื่อนเฝ้าระวัง หลังเขื่อนลำตะคองเร่งระบายน้ำ
TNN ช่อง16
24 ตุลาคม 2564 ( 16:18 )
28
โคราชเตือน 11 อำเภอท้ายเขื่อนเฝ้าระวัง หลังเขื่อนลำตะคองเร่งระบายน้ำ

วันนี้ (24 ต.ค.64) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบายน้ำเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำ 325 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 103% ของความจุฯ ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 50 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีน้ำจากป่าต้นน้ำผืนป่าเขาใหญ่ไหลเข้ามาเติมต่อเนื่องเฉลี่ยวันละประมาณ 3-4 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 27-28 ตุลาคมนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงจำเป็นต้องทยอยการระบายน้ำอัตราวันละ 1-1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ดำเนินการดังนี้

1. พื้นที่ลำตะคองตอนล่าง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.จักราช อ.โนนสูง อ.พิมาย อ.ชุมพวง อ.ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยา แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมน้ำอาจได้รับผลกระทบให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะเฝ้าระวังระดับการแจ้งเตือนสีน้ำเงิน โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและให้เจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

2. จัดเวรเฝ้าระวังประจำตามจุดเสี่ยง เพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน หาบพบก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้อพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้ทันที

3. ให้ความสำคัญการแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิด

4. ประสานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุฯ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง


ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง