รีเซต

เช็กสิทธิ์ที่นี่! เยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" พร้อม "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด"

เช็กสิทธิ์ที่นี่! เยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" พร้อม "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด"
TNN ช่อง16
10 มิถุนายน 2563 ( 09:10 )
81.9K
16
เช็กสิทธิ์ที่นี่! เยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" พร้อม "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด"

 

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้เสนอการจ่ายเงิน "กลุ่มเปราะบาง" จำนวน 13 ล้านคน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ ที่มีฐานะยากจน จำนวน 1.4 ล้านคน ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน ผู้พิการ จำนวน 2 ล้านคน

 

ล่าสุด วันนี้ (10 มิ.ย.63) จะมีการจ่ายเงินเยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" เป็นงวดแรก ในส่วนของ "กลุ่มเด็กแรกเกิด" คือ เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ปรับสถานะของผู้ลงทะเบียนให้ใหม่ แล้วเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563

 

นอกจากนี้ กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท บวกกับ "เงินอุดหนุนบุตร" ที่ได้อยู่แล้ว 600 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

 

สามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีขั้นตอนดังนี้

 


 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th

2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

5.กดค้นหาข้อมูล

 

หากท่านใดตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลขึ้น E01 นั้น มีความหมายดังนี้

1.หากมีการไปอัพเดทข้อมูลแล้วขึ้นสถานะ E01 และมีข้อความว่า "อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูล" ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หมายความว่า อยู่ระหว่างนำเข้า โดยทางโครงการได้แจ้งว่าให้ผู้บันทึกปลายทางตรวจสอบให้อีกครั้ง

 

2.ส่วนใครที่เช็กสถานะแล้วขึ้นว่า "รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง" หมายความว่า รอเงินเข้า โดยสามารถเช็กสิทธิ์ได้ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

          E03 ให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ติดต่อกับกรม ตย.

          E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด

          E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน

          E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน

          E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์

          E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง

          E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์

          E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล

          E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)

          E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60

          E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์

          E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง

          E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน

          E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย

          E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีบิดามารดามีบัตรสวัสดิการรัฐ)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมบัญชีกลาง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กสถานะ กลุ่มเปราะบาง เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

คนพิการ ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" เช็กสิทธิ์ผ่าน www.dep.go.th

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง