รีเซต

สิทธิบัตรทอง ตัดแว่นสายตา ให้เด็กที่มีปัญหาสายตาฟรี

สิทธิบัตรทอง ตัดแว่นสายตา ให้เด็กที่มีปัญหาสายตาฟรี
TNN ช่อง16
15 มกราคม 2565 ( 09:35 )
115
สิทธิบัตรทอง ตัดแว่นสายตา ให้เด็กที่มีปัญหาสายตาฟรี

วันนี้ ( 15 ม.ค. 65 )สปสช.จัดสิทธิประโยชน์บริการแว่นตาสำหรับเด็กไทยตามสิทธิบัตรทองที่มีภาวะสายตาผิดปกติ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ 7 แสนคน เข้าถึงบริการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เป็นกลไกสำคัญในการพาเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองสายตาจากครูในโรงเรียน ซึ่งเน้นการคัดกรองกลุ่มนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน ส่วนเด็กอนุบาล 1-3 และนักเรียนชั้น ป.2 - 6 หากครูสงสัยว่าเด็กมีปัญหาสายตาก็ให้รับการคัดกรองสายตาได้เช่นกัน  

โดยเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยบริการปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลอำเภอ รวมทั้งการส่งต่อพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยยืนยัน วัดค่าสายตาและตัดแว่นตา ตลอดจนการตรวจติดตามหลังได้รับแว่นตา

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถดำเนินการภายใต้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) โดยจัดทำเป็นโครงการสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ เข้าถึงบริการแว่นตาเพื่อแก้ปัญหาภาวะสายตาผิดปกติได้ อาจเป็นการดำเนินการโครงการผ่านทางโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รพ.สต. และหน่วยบริการในพื้นที่ได้ ที่ผ่านมามี อปท. หลายแห่งที่เห็นความสำคัญและได้เริ่มดำเนินการแล้ว

 

 

 

ข้อมูลจาก : รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล

ภาพจาก : : รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง